Normal

Kritikken haglar mot Bakke

Kritikken haglar mot styreleiar i NRK Hallvard Bakke etter at det herskar full forvirring om omlegginga av lisensinnkrevjinga.

Hallvard Bakke
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Fleire meiner Bakke har drive eit uryddig politisk spel og i går skal han ha bestemt å utsetje omlegginga gjennom ein e-post til Dagens Næringsliv.

- Under føresetnaden av at dette er rett, stadfester det det vi sit med ei kjensle av, nemleg at Bakke driv eit dobbelspel som ikkje er forankra korkje i departementet eller i eigen administrasjon, og dette er veldig uheldig, seier kulturpolitisk talsmann for Høgre, Olemic Thommesen. Han krevjer full oppvask og oppklaring i saka som har fått lisensbetalarane til å reagere.

Rekneskapsmessig omlegging

Det heile handlar om ei rekneskapsmessig omlegging av lisensinnkrevjinga, som stortinget vedtok før jul. Den nye ordninga er slik at NRK i 2007 skal inntektsføre lisenspengar for 14 månader, ei ordning styreleiar for NRK Hallvard Bakke sjølv har kjempa igjennom på tvers av leiinga. Ordninga skal hindre at NRK taper rundt 550 millionar kroner i lisenspengar.

Spørsmålet er dermed om folk må betale dobbel lisens i to månader, noko både Bakke og kulturminister Trond Giske har avvist. Både Høgre, Venstre og Frp meiner at Stortinget ikkje har fått god nok informasjon i saka. Og Høgre og Venstre vil no ta saka opp på nytt i Stortinget, gjennom eit såkalla dokument 8-forslag.

Kritisk til Bakke

- Vi har også tidlegare vore kritiske til at ein så gammaldags mediepolitikar som Hallvard Bakke er sett inn i den posisjonen. Han har ikkje akkurat styrka posisjonen sin dei siste vekene.

Det seier Trine Skei Grande, som sit i kulturkomiteen på Stortinget for Venstre. Ho rettar også eit kritisk søkelys på det nære tilhøvet mellom AP-mannen Bakke og den politiske leiinga i departementet.

- Slik det framstår i media er det ei noko underleg 50-tals politisk handsaming av saka. Med aprbeiderpartivener på Stortinget som kan fikse og trikse, får ein lett til det ein ønskjer for det aksjeselskap ein styrer.

Blandar roller

Førre styreleiar i NRK, Eldbjørg Løwer, var med på å utforme den førre lisensinnkrevjingsmodellen saman med kringkastingssjef John G. Bernander. Ho er kritisk til at Bakke her har sett NRK-administrasjonen på sidelinja i denne saka, og meiner Hallvard Bakke her blandar for mange roller:

- Vitsen med gode prinsipp for eigarstyring og selskapsleiing er å rydde i roller slik at ein får gode avgjerdsprosessar. Eg synest det fleire gonger har vore vanskeleg å oppfatte om Hallvard Bakke uttaler seg som styreleiar, for administrasjonen eller om han er politikar. Det blir veldig uryddig, i tillegg blir det vanskeleg i ettertid å plassere eit ansvar, seier Løwer.

#?-:nbsp;

Kulturstrøm

  • Nasjonalgalleriet stenger i januar

    Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo stenger dørene 13. januar, og vil først åpne igjen etter at det har flyttet til Vestbanen i 2020. Konklusjonen er at det ikke er forsvarlig med ordinær drift i bygget mens flyttingen pågår.

  • Lanserer musikkdokumentar-serie

    I oktober lanserer Netflix musikkdokumentar-serien «ReMastered». Kvar av dei åtte episodane vil fokusere på ein musikar og lovar å kome med innsikt som ikkje har blitt fortalt tidlegare. Blant musikarane i serien er blant anna Bob Marley, Johnny Cash og Sam Cooke.

Flere kulturnyheter