Hopp til innhold

Kristin Gjelsvik om de nye reklamereglene for påvirkere: – Endelig skjer det noe

Reklame fra påvirkere som kan føre til kroppspress hos barn og unge, skal unngås ifølge nye regler. Nå kommer også et utvalg som kan felle brudd på retningslinjene.

Vixen Blog Awards 2016

Kristin Gjelsvik er påvirkernes representant i Fagutvalget for Influencermarkedsføring, hun er glad for at det nå kommer regler.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mandag presenterer Annonsørforeningen (Anfo) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) de nye, etiske reglene for hvordan påvirkere kan reklamere for visse produkter og tjenester.

«Influencermarkedsføring av visse varer og tjenester med budskap som kan føre til misnøye med kropp og utseende hos barn og unge voksne skal unngås», er hovedprinsippet til retningslinjene.

Retningslinjene gjelder for markedsføring av kosmetiske inngrep og lignende, og kosttilskudd og tilsvarende produkter.

– De er laget med tanke på å unngå kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge, sier Wenche Jacobsen, prosjektdirektør i Anfo.

I oktober i fjor presenterte Forbrukertilsynet og medietilsynet etiske retningslinjer mot kroppspress for påvirkere.

Se hva Vita og Wanda Mashadi mener om etiske retningslinjer for påvirkere:

Tvillingene Vita og Wanda Mashadi var blant påvirkerne som diskuterte var med og retningslinjene for påvirkere mot kroppspress i fjor.

Det er disse reglene som Anfo, MBL, representanter fra nettverkene som organiserer påvirkerne og representanter fra annonsørene har jobbet videre med det siste året.

Geir Engen, fagsjef i MBL, understreker at disse reglene kun handler om reklameinnholdet fra påvirkerne.

– Det har vært en misforståelse at vi skulle inn å uttale oss om hva påvirkere uttaler seg om, og sånn er det ikke. Det er kun de kommersielle budskapene, slår han fast.

Geir Engen fra MBL og Wenche Jacobsen fra Anfo

Geir Engen fra Mediebedriftenes Landsforening og Wenche Jacobsen fra Annonsørforeningen presenterer påvirkeres nye etiske regelverk.

Foto: NRK

– Vi ønsker selvfølgelig at påvirkere, og alle andre, skal opptre ryddig og ikke komme med påstander de ikke kan dokumentere, men vi er ikke noe smakspoliti eller meningspoliti, legger han til.

– Endelig skjer det noe

Den faste representanten for påvirkere i utvalget er Kristin Gjelsvik. Hun har engasjert seg mot kroppspress i mange år, og senest i høst fikk hun prisen «årets youtube-video» på Gullsnutten for sitt oppgjør med Sophie Elise. Oppgjøret skapte debatt i blogg-Norge.

Se hele Debatten om hva bloggere kan skrive om egne komplekser og ikke:

Er Sophie Elise Isachsen Norges farligste forbilde slik Kristin Gjelsvik påstår? Er det virkelig sant at en bloggers komplekser smitter over på unge?

Er Sophie Elise Isachsen Norges farligste forbilde slik Kristin Gjelsvik påstår? Er det virkelig sant at en bloggers komplekser smitter over på unge?

– Jeg er så glad for dette her, konstaterer Gjelsvik om det nye regelverket og fagutvalget.

– Nå har jeg gått og gnålet om at jeg ønsker retningslinjer i så mange år, og pratet så mange ganger om kroppspress i sosiale medier. Endelig skjer det noe, dette her blir så ufattelig bra og ikke minst viktig, sier hun.

Hun tror at utvalgets viktigste oppgave fremover blir både å se på klagene som kommer inn, og hun oppfordrer publikum til å klage inn reklame de reagerer på.

– Det skal være lav terskel, vi vil ikke lenger se reklame for fillers og kosmetiske injeksjoner i sosiale medier, slår hun fast.

Sanksjonerer med «name and shame»

Publikum kan klage inn kampanjer de mener bryter med hovedprinsippet. Da vil et utvalg vurdere om det er brudd eller ei ut fra flere kriterier.

For eksempel type varer eller tjeneste, og om varen eller tjenesten er egnet til å skape kroppspress eller utseendemisnøye. De vil også se på om påvirkeren har mange følgere under 24 år, og alderen til påvirkeren.

Påvirkerens generelle profil tas også med i vurderingen.

Se Kristin Gjelsvik og Sophie Elise diskutere om påvirkere kan være åpne om egne komplekser i sosiale medier:

Kristin Gjelsvik og Sophie Elise Isachsen møtes i Debatten

Kristin Gjelsvik og Sophie Elise Isachsen møtes i Debatten

Om utvalget konkluderer med at en reklame er utenfor den etiske rammen, så vil de sanksjonere med en metode Geir Engen kaller «name and shame».

– Da går det ut en pressemelding fra oss om at annonsør A og påvirker A og nettverk sånn og sånn har opptrådt i strid med regelverket. «Name and shame», enkelt og greit. Henge dem ut, sier han.

– Et steg i riktig retning

Christina Fraas er vararepresentant for påvirkerne i fagutvalget. Hun mener det både er riktig og viktig at dette tiltaket gjøres nå, og at det er rom for endringer fremover.

– Jeg tror det er viktig at denne bransjen blir mer profesjonell og dette er et grep for å gjøre det, sier hun.

Fraas tror de som jobber med å lage innhold til sosiale medier ønsker å ta ansvar.

– At det finnes regelverk som hjelper til med å lage en snillere hverdag for barn og unge det tror jeg er viktig, utdyper hun.

Blogger Martine Halvorsen

Martine Halvorsen tror reglene og fagutvalget er et steg i riktig retning for påvirker-bransjen.

Foto: Kaja Andreassen

Martine Halvorsen tror også dette er et steg for å gjøre bransjen mer profesjonell.

– Jeg tror det kan bidra positivt, men jeg tror det kan dukke opp ting man ikke har tenkt på ennå. Men det er et steg i riktig retning og det er jeg glad for, sier hun.

Hun legger til at hun ønsker at barn og unge skal ha det best mulig, og at påvirkere har et ansvar for å ta vare på dem som følger en.

– Jeg tror dette kommer til å hjelpe dem som følger meg for eksempel, til å ha det litt bedre. Man må ta det ansvaret man faktisk har, sier hun.

Forventer bransjen vil innrette seg

Fra oktober vil man både kunne klage inn reklame, og utvalget vil behandle dem, men avgjørelsene vil ikke offentliggjøres. Først fra nyttår vil behandlingene og konklusjonene bli offentlige.

Dette prinsippet brukes både i Matvarebransjens faglige utvalg og Pressens Faglige Utvalg. Jacobsen var med å starte førstnevnte, og vil bli sekretariatsleder i dette utvalget for påvirkere. Hun sier at det har fungert bra der.

– Bransjen har innrettet seg, og vært lojale til de retningslinjene som er satt opp og vi forventer at det samme vil skje her.

Se hvorfor Anniken Jørgensen mener det er helt «huemist» med rabattkuponger på kirurgi:

Blogger Anniken Jørgensen snakker til Linda Hofstad Helleland på rundbordsmøte om kroppspress.

Blogger Anniken Jørgensen snakker til Linda Hofstad Helleland på rundebordsmøte om kroppspress.

Til oppstarten har de fått en bevilgning fra barne- og familiedepartementet på 400.000 kroner.

– Så håper og tror vi at vi vil få bevilgninger også neste år, sier Engen.

Han legger ikke skjul på at det har gått med en del arbeidstimer fra de involverte i utvalget så langt, og at det ikke er noe de får betalt for.

– Vi håper og tror at dette blir et ordentlig spleiselag.

Kulturstrøm