Kristin Clemet

Kristin Clemet var gjest i Stjerneklart 30. august.

Kristin Clemet

Kristin Clemet

Foto: Dang Trinh / NRK

Kristin Clemet ble født i Harstad 20. april 1957 som datter av generalsekretær Fridtjov Smedsås Clemet og hans kone Berit Clemet, f. Schjeide. Da faren hennes gikk fra journalistjobb i Harstad Tidende til jobb i Høyres Hovedorgansisjon, flyttet familien til Oslo i 1960.

Hun fikk tillitsverv allerede på ungdomsskolen, og da hun gikk på Oslo Handelsgymnasium fortsatte hun som tillitsvalgt. I 1975 ble hun viseformann i Grefsen Unge Høyre. Etter at hun tok eksamen artium i 1976 begynte hun på Norges Handelshøgskole i Bergen, og ble medlem av Unge Høyres arbeidsutvalg i Hordaland og leder for Konservativ Studentforening.

Siviløkonom og språkstudier

I 1977 reiste hun til Frankrike for å studere språk. Hun var ferdig utdannet siviløkonom i 1981 og ble da lærervikar i Oslo. Hun satt i Høyres programkomité det året og ble rekruttert som personlig sekretær for industriminister Jens-Halvard Bratz i Willochs regjering fram til 1983. Da ble hun gruppesekretær i Høyres stortingsgruppe og året etter informasjonssekretær i Høyres Hovedorganisasjon.

I 1985 ble hun på nytt personlig sekretær, denne gangen ved statsministerens kontor. Da Willoch-regjeringen gikk av i 1986, ble hun prosjektkoordinator ved etableringen av Finansbanken. Fra 1987 var hun frittstående konsulent og sekretariatsleder i Byrådet i Oslo.

Storting og regjering

I 1989 ble hun innvalgt på Stortinget fra Oslo og tok sete i Kommunal- og miljøvernkomitéen. Men allerede etter 10 dager ble hun utnevnt til statsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet i Jan P. Syses koalisjonsregjering. Fra 1. januar 1990 og til Syse-regjeringen gikk av i november samme år, var hun statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Hun ble redaktør i Tidens Tegn etter stortingsperioden og hadde en rekke styreverv inntil hun i 1997 ble viseadministrerende direktør i NHO.

I 2001 ble hun på nytt statsråd, denne gang i Kirke -, utdannings- og forskningsdepartementet i 2 måneder, og siden statsråd i Utdannings- og forsknings-departementet i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Tankesmia Civita

Etter at Bondevik-regjeringen gikk av har Kristin Clemet vært daglig leder i den liberale og konservative tankesmien Civita. Hun har gitt ut 4 bøker, en av dem sammen med Børge Brende og en sammen med Kristin Halvorsen og Kristin Aase. Hun ble utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i 2004.

Hun er samboer med stortings-politikeren Michael Tetzschner, og sammen har de to barn, Jenny på 19 og Christian på 17 år.

Kulturstrøm