NRK Meny
Normal

Kringkastingslisensen

Kurer ser nærmerer på forvirrende lisensdebatt.

Regning
Foto: Ill.foto: / Scanpix

Hvilke konsekvenser får den pågående TV-lisens-debatten og si for selve lisensordningen?

- Det er nå klart at folk ser på lisensen mer som en pris enn en skatt, sier Victor Norman.

Professoren i samfunnsøkonomi tror at de siste ukers hendinger vil føre til en bredere debatt om lisensordningen.

NRK bør satse på egenproduksjon av høy kvalitet for folk flest. Det er måten og beholde politisk oppslutning om lisensen på, mener Victor Norman.

Lisensbråk på 1920 tallet

Dagens lisensdebatt er ikke unik. Allerede på 1920- tallet, lenge før det var noe som het NRK, var det bråk rundt kringkastingslisensen.

Det får du høre om i Kurer 60: Kringkastinslisensen .

Kurer NRK P2

 

 

Flere kulturnyheter