- Regelverket er utdatert

KrF mener det burde bli tillatt å slakte dyr i henhold til kosherregler.

Joav Melchior
Foto: Morten Holm / Scanpix

- Denne saken tyder på at vi har et utdatert regelverk, sier Stortingsrepresentant for KrF, Hans Olav Syversen.

Bør Norge tillate religiøs slakting uten bedøvelse?

I dagens Detektor fortalte rabbiner Joav Melchior i Det mosaiske trossamfund om hvordan norsk slaktelovgivning gjør det umulig for jøder å slakte etter kosherprinsipper.

En skam

- Det er en skam for Norge. Det er vanskelig praktisk sett fordi vi må importere kjøtt, noe som er veldig dyrt. Men enda viktigere er det moralske aspektet: Loven i Norge sier at måten jeg praktiserer min religion er barbarisk.

Norge er et av få europeiske land som ikke gir jøder og muslimer dispensasjon for bruk av bedøvelse ved slakting. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener den norske loven kan være i strid med religionsfriheten.

- Det handler om retten til fri religionsutøvelse. Dette burde utredes grundigere, man skal strekke seg langt når det gjelder å gi folk mulighet til fri religionsutøvelse.

Mangler respekt

Lov om dyrevern stammer fra 1929. Jens Hunseid, representant for bondepartiet og en av dem som ivret for å forby kosherslakt, sa dette i forbindelse med høringene:

Vi har ingen forpliktelse til å utlevere våre husdyr til jødenes grusomheter, vi har ikke invitert jødene hit til landet, og vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier.

Forhandlinger i Odelstinget 12. juni 1929

Hans Olav Syversen mener det tyder på manglende respekt for andres religion at denne loven fortsatt er gjeldende.

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen ( Krf)

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Den gangen lovteksten ble til er det mye som kan tyde på at man hadde litt forskjellige beveggrunner. De grunnene bør ikke være til stede i dag, og da burde vi også gjøre noe med denne teksten.

- Hva vil KrF gjøre videre?

- Min oppfordring går til regjeringen som jo fremmer lovendringer til stortinget. Hvis ikke regjeringen gjør det, vil vi selv fremme et eget forslag i Stortinget.

Landbruks- og matdepartementet er i ferd med en gjennomgang av dyrevernloven og vil derfor ikke kommentere denne saken.

Kulturstrøm