Krever koscherslakting i Norge

- Det er en skam at den jødiske minoriteten ikke har adgang til å praktisere sin religion på dette området, mener rabbiner Joav Melchior ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Joav Melchior

Rabbiner Joav Melchior utenfor synagogen i Bergstien i Oslo.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Helt siden 1930 har jødene måttet importere kjøtt fra utlandet, fordi de ikke har lov til å slakte husdyr slik deres religion befaler. Loven som ble vedtatt i 1929 forbød koscherslakt og innførte påbudet om å bedøve alle dyr før de skal slaktes.

Slakting av lam (sterke bilder)

Tidligere Detektor-programmer kan du høre her

Flere saker fra Detektor

Barbarisk eller ikke

Det kom sterke protester fra jøder i Amerika, Tyskland og England mot den norske loven om avliving av husdyr i 1929. Religionsfrihet og dyrenes velferd ble stilt opp mot hverandre. Men store deler av debatten dreide også om hvorvidt den jødiske tradisjonen var barbarisk eller ikke.

"Får holde sig til andre dyr enn våre"

Stortingsmedlem fra Bondepartiet Jens Hunseid - som ivret for et forbud mot koscher-slakt - sa dette i sitt innlegg:

”Og selv om det schächtede kjøtt er et sakrament for enkelte jøder, så får de holde sig til andre dyr enn til våre. Vi har ingen forpliktelse til å utlevere våre husdyr til jødenes grusomheter, vi har ikke invitert jødene hit til landet, og vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier". (Kilde: Forhandlinger i Odelstinget 12. juni 1929)

- Tar hensyn til dyret

Kosher

Koscherbiff.

Foto: Atta Ansari / NRK

Ifølge den jødiske tradisjonen skal ethvert dyr som slaktes være uten skader og sykdom. Det er viktig at dyrene passes på og får god omsorg. Slaktingen skal skje raskt med en skarp kniv ved at både hovedpulsåren og luftrøret kuttes i en bevegelse.

- Den norske loven stempler vår tradisjon som barbarisk, mens den i virkeligheten er en metode som er utviklet gjennom flere tusen års erfaring og tar hensyn til at dyret skal lide minst mulig, sier Melchior.

Påbud om bedøvelse

Også mange eksperter på den tiden mente at den jødiske metoden ikke påførte dyret unødig smerte, fordi både oksygen og blodtilførsel til hjernen stoppet raskt etter snittet. Men den politiske stemningen på den tiden var ikke til fordel for jødene. Mindretallet fikk derfor ikke gjennom et forslag om dispensasjon fra kravet om bedøvelse. Påbudet om bedøvelse står fortsatt fast.

Importerer kjøtt fra europeiske land

Et annet Stortingsmedlem håpet at jødene med tiden vil la seg integrere og godta den nye og moderne metoden for slakting. Men selv etter 77 år velger mange jøder ikke å spise norsk kjøtt.

- Vi importerer kjøtt fra europeiske land til dobbelt så høy pris som den andre norske forbrukere betaler. Kylling koster for tiden 90 kroner kiloen, forteller Melchior.

- En skam for Norge

Norge var det første landet i Europa som vedtok en rikslov om å bedøve dyr før slakt, og er fortsatt blant de få landene som ikke gir minoritetene dispensasjon fra dette kravet. Melchoir føler at den jødiske tradisjonen som baserer seg på flere tusen års erfaring er blitt stemplet som barbarisk.

- Det er en skam for Norge at man fortsatt ikke kan åpne for religionsfrihet også på dette området, sier Melchior.

Kulturstrøm

  • Amal Clooney går av i protest

    Menneskerettighetsadvokat Amal Clooney går av som Storbritannias utsending for mediefrihet. Det skjer i protest mot regjeringens planer om å bryte internasjonal lov knyttet til brexit, skriver The Guardian.

    Britain Brexit Amal Clooney
    Foto: David Vincent / AP
  • Dronning Elizabeth II trekker orden

    I 2004 ble Harvey Weinsten tildelt æresordenen CBE på grunnlag av sin innsats for britisk film. I dag trakk Storbritannias dronning ordenen tilbake og ber om at Weinsteins navn skal fjernes fra registeret, melder The Daily Mail. Filmprodusenten er dømt for voldtekt.