Politikere konkluderer om Valla

Politikere fra Rødt Parti og Det Blå Partiet har konklusjonene klare allerede en snau uke før rapporten om mobbesaken i LO legges frem.

 

 

Pernille Sørensen
Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

Politikere fra Rødt Parti (RP) og Det Blå Partiet (DBP) konkluderer fritt i Valla/Yssen-saken allerede en drøy uke før Fougner-utvalget fremlegger sin rapport. Kilder i rødt Parti kritiserer Fougner-utvalget for sendrektighet ”Det er uakseptabelt at de vil forlenge innleveringsfristen. Hadde de kladdet på innføringspapir ville dette aldri skjedd. Da kunne man levert kladden ved fristens utløp” heter det fra anonymt hold.

Kari Slaatsveen (RP) mener også at 9. mars er en dårlig dag for fremlegging av rapporten. ”Her har man en gylden mulighet til å legge frem granskningen 8. mars og på den måten markere at kvinner nå har opparbeidet seg de samme rettighetene som menn til å dolke hverandre i ryggen når det trengs”. Påstandene om at LO-sekretariatet vil låse seg inne for å komme til enighet før de kommuniserer noe til pressen faller i god jord i Det Blå Partiet. ”For oss må de gjerne låse seg inne. Og gi nøkkelen til oss” antyder Jan Paul Brekke (DBP).

Påstander om et slikt ”pavevalg” høster også bifall i den andre politiske skyttergraven. Rødt Parti stiller likevel krav til tydelig kommunikasjon; ”Røyken man slipper ut når sekretariatet har blitt enige må være tydelig” fremholder Kari Slaatsveen (RP). ”Grå røyk betyr at Valla får fortsette, hvit røyk; hun må gå av og hvis det velter ut tjukk, svart røyk så betyr det ”Vi klarer ikke bli enige og har satt fyr på hele LO”

Det hersker også uenighet partiene i mellom om hva som er akseptable forhold i et sunt arbeidmiljø. Pernille Sørensen (RP) avviser at arbeidsmiljøet i Rødt Parti er problematisk. ”Det begynner alltid med en sleivete bemerkning fra meg om Karis kjole eller no’, så går hun og surner et par-tre uker og så går hun til VG, den gåsa.. Sånn er det hos oss og det lever vi greit med” hevder hun.

Det Blå Partiet har en helt annen innfallsvinkel. ”Hos oss er mobbing satt i system for lenge siden” påstår Helén Vikstvedt i DBP. ”For oss er dette et nyttig arbeidsredskap som har satt oss i stand til å luke ut kjukkinger, pyser og stammere fra vår organisasjon”

FØLG DEBATTEN I LØVEBAKKEN PÅ NRK1 LØRDAG SÅNN I TI-TIDEN.

 

Kulturstrøm

  • Har kjøpt Trump Baby-ballongen

    Britisk museum vil stille ut den berømmelige kjempebabyballongen som etterligner Donald Trump. Den seks meter høye ballongen ble et symbol under protestmarsjer mot Trump i hans regjeringstid. Den ble først luftbåren i London i 2018. Ballongen er kjøpt inn av museet til sin samling viet protestbevegelser.

    En seks meter stor Trump-baby har fått tillatelse av borgermesteren til å sveve over parlamentet i London