Kokkvold ny leder i Kringkastingsrådet

Per Edgar Kokkvold avløser May-Helen Molvær Grimstad (KrF) som leder for Kringkastingsrådet. Dermed går Regjeringen vekk fra praksisen med en politisk oppnevnt rådsleder.

Per Edgar Kokkvold

UTNEVNT FREDAG: Per Edgar Kokkvold blir ny leder for Kringkastingsrådet. Her sammen med generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet ved en tidligere anledning.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

May-Helen Molvær Grimstad

BLIR AVLØST SOM LEDER: Tidligere rådsleder May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK
Elin Ørjasæter

NY I RÅDET: Elin Ørjasæter

Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Kulturdepartementet bekrefter utnevnelsen i en pressemelding fredag.

Kringkastingsrådet er NRKs rådgivende organ, og skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene i NRKs virksomhet.

Les: Kors-saken på Kringkastingsrådets klagetopp | K-rådet støtter nei til kors

Lang presseerfaring

Tidligere denne uka fastslo Aftenposten og fagmediene Journalisten og Kampanje at Kokkvold ville erstatte May-Helen Molvær Grimstad (KrF) som rådets leder.

Grimstad fortsetter som vanlig medlem av rådet.

Kokkvold ble oppnevnt av regjeringen i statsråd fredag, og skal lede Kringkastingsrådet i perioden 2014–2017.

Han er tidligere redaktør av Arbeiderbladet (nå Dagsavisen), og var generalsekretær i Norsk Presseforbund fra 1996 til 2013.

– Vi har lagt vekt på både kontinuitet og nye navn. Medlemmene har stor samfunns- og mediekompetanse, skriver kulturminister Thorhild Widvey i pressemeldingen.

Blant de andre nye rådsmedlemmene finner vi kommentator Elin Ørjasæter fra Oslo og medieforsker Hallvard Moe fra Bergen.

Høyre-politiker Henning Warloe og artist og skribent Hannah Wozene Kvam er blant rådets nye varamedlemmer.

Se sammensetningen av rådet i faktaboksen til høyre i saken.

Bryter lang tradisjon

Medlemmene av rådet velges dels av Stortinget, dels av regjeringen. Stortinget oppnevnte sine sju medlemmer før jul, og det er altså de seks siste medlemmene som nå er på plass.

Ettersom tidligere ledere av Kringkastingsrådet tidligere har vært politikere, utgjør oppnevnelsen av pressemannen Kokkvold et brudd med tradisjonen.

– Vi går bort fra prinsippet om å oppnevne en leder som hører til et politisk parti, og legger vekt på kompetanse på mediefeltet når vi utnevner Per Edgar Kokkvold som leder, skriver Widvey.

Kokkvold vil ikke komme med noen bastant tiltredelseserklæring overfor NRK, men er trygg på at han har CV-en i orden:

– Jeg sa ja til dette fordi jeg tror jeg kan gjøre en tilfredsstillende jobb. Først og fremst har jeg i tjuefem år stelt med journalistfaglige spørsmål og presseetikk, og jeg vet hva rådet er og skal være, og hva det ikke skal være, sier Kokkvold.

Han presiserer at K-rådet, som det kalles internt, ikke skal være et alternativ til Pressens Faglige Utvalg, og ikke skal utfordre redaktørens rolle.

– Rådets oppgave er å drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomhet, fastslår Kokkvold.

Glad for folkeflertall

Flere av de andre medlemmene Regjeringen har oppnevnt i dag har mediebakgrunn. Kokkvold er fornøyd med at regjeringen har vært opptatt av faglighet i oppnevnelsen av sine rådsmedlemmer.

– Jeg er glad for at regjeringen har valgt å legge faglig kompetanse til grunn når de har valg sine medlemmer.

Stortinget oppnevnte sine sju medlemmer med varamedlemmer like før jul. Disse har ikke mediebakgrunn.

– Det hadde ikke blitt noe godt råd med bare medievitere og pressefolk og redaktører. Det er fint at det et flertall fra folket. Jeg sagt ved flere anledninger at det er lett å overvurdere folks kunnskaper men også å undervurdere folks forstand, sier Kokkvold.

Det nye Kringkastingsrådets første møte er torsdag 27. februar.

Kulturstrøm