NRK Meny
Normal

Klart for rettssak om Sørbråten-minnested

Regjeringsadvokaten legger ned påstand om full frifinnelse i saken naboene på Sørbråten har anlagt mot staten. Dermed blir det etter alt å dømme rettssak om Jonas Dahlbergs omstridte minnesmerke.

Regjeringen vil unngå en opprivende rettssak og tilbyr å forkaste minnesmerket på Sørbråten. Men nekter omkamp om plasseringen.

KAN VRAKES: Jonas Dahlbergs vinnerforslag ble foreslått trukket i et forsøk på å komme til forlik med naboene.

I et brev til Ringerike tingrett tirsdag ber advokat Anders F. Wilhelmsen hos Regjeringsadvokaten om full frifinnelse for staten i saken om det betente 22. juli-minnesmerket i Hole kommune.

Ber retten sette av tre uker

Anders F. Wilhelmsen

KLAR TIL RETTSSAK: Anders F. Wilhelmsen hos Regjeringsadvokaten er klar til å forsvare staten mot søksmålet fra Sørbråten-naboene.

Foto: NRK

Naboer har gått til sak mot staten for å få stanse det planlagte minnestedet på Sørbråten, på landsiden overfor Utøya.

Søksmålet kom etter flere års motstand mot utbyggingsplanene, der naboer reagerte på ikke å ha blitt involvert i valget av minnested og plassering.

Brevet er regjeringsadvokatens formelle svar på stevningen, og slår fast at staten nå er forberedt på å føre saken for retten.

Det til tross for at kommunalminister Jan Tore Sanner flere ganger har understreket at han ønsker å unngå en «opprivende rettssak».

– Fra departementenes side var det et ønske om at dette ikke skulle bli en rettssak. Derfor har man kommet med et utspill til mulig forliksløsning, men saksøker har ikke ønsket å forhandle videre om en slik løsning, sier Wilhelmsen.

Regjeringsadvokaten ber i brevet om at det settes av tre uker til saken når den kommer opp for Ringerike tingrett, på grunn av den «betydelige bevisførselen» som kreves.

I innstillingen ber de også om at staten tar saksomkostningene.

Mener loven er fulgt

Spørsmålet retten skal ta stilling til, er om det planlagte minnesmerket etter nabolovens bestemmelser er til skade for naboene på en «urimeleg eller uturvande» måte.

Wilhelmsen argumenterer i brevet for loven er fulgt, og at konsekvensene for naboene ikke er urimelige.

«De fysiske konsekvensene av å etablere et nasjonalt minnesmerke ligger, slik staten ser det, innenfor det som må forventes», heter det i brevet.

Den lokale motstanden har allerede ført til store forsinkelser i arbeidet. Minnestedet på Sørbråten skulle etter den opprinnelige planen har stått ferdig til femårsmarkeringen for 22. juli-angrepene i sommer, men så langt er ikke arbeidet påbegynt.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen har tilbudt naboene å forkaste Jonas Dahlbergs vinnerforslag «Memory Wound» som et mulig forlik. Tilbudet ble forkastet.

I brevet fra regjeringsadvokaten slås det fast at tilbudet inntil videre står ved lag.

– Forlikstilbudet er et resultat av at man ønsker å komme i gang med å etablere minnestedet så raskt som mulig. Da har man sett at dette kunne være en måte for å raskere kunne etablere et minnested på Sørbråten, sier Wilhelmsen.

Kulturstrøm

  • 1,3 milliarder falske kontoer

    Nesten 1,3 milliarder falske Facebook-kontoer har blitt deaktivert i løpet av de siste seks månedene, opplyser selskapet. I en uttalelse tirsdag redegjorde Facebook for selskapets standarder mot seksuelle og voldelige bilder, terrorpropaganda og hatytringer. Det uønskede innholdet på Facebook fra januar til mars utgjør mellom 0,22 og 0,27 prosent av det totale innholdet på det sosiale nettverket, som blir brukt av over to milliarder mennesker (NTB).

  • Mari Boine på Stupetårnet

    Under Festspillene i Elverum skal Boine holde Soloppgangskonsert på Stupetårnet i Hamar. Det skjer 11. august – klokken fem om morgenen. Da etterfølger hun førstemann opp i tårnet, Ole Edvard Antonsen, som hadde ideen i 2016 og mente rytmisk musikk fra et stupetårn «passet perfekt». I fjor tro Bugge Wesseltoft og DJ Strangefruit til med det en anmelder kalte «sløv jazz» fra Stupetårnet (NTB).

    Mari Boine på Varangerfestivalen
    Foto: Knut-Sverre Horn / NRK