Kampen om KRL-faget

Tre familier kjemper om å få fullt fritak fra KRL-faget. I dag starter saken ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Carolyn Midsem og Eivind Fosse
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

 

KRL-faget, som står for kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, ble innført i Norge høsten 1997 og alternativ livssynsundervisning ble avskaffet.

Sju familier gikk til rettssak mot staten for å få tilbake fullt fritak. De tapte i alle norske instanser, men fikk medhold av FNs menneskerettighetskomité i 2004. Av de sju familiene som gikk til sak, anket fire til FN og tre til menneskerettighetsdomstolen.

I dag begynner altså saken, der domstolen blant annet skal avgjøre om faget er indoktrinerende. Hvis de mener det, må de også avgjøre om det er gode nok fritaksregler for religiøse minoriteter i den norske skolen. De skal rett og slett vurdere om det er for mye normativ kristendom i KRL-undervisningen.

Fullt fritak

De tre humanetiker-familiene vil ha fullt fritak. Fritaksregelen som gjelder i dag, og som gir anledning til delvis fritak er irrasjonell og umulig å gjennomføre. For eksempel blir det problematisk at man skal lære en salme, pugge den og kunne den, men skal slippe å synge den, mener de.

Domstolens avgjørelse kan føre til at regjeringen blir presset til å innføre mer liberale fritaksregler. Hvis den europeiske menneskerettsdomstolen sier, slik som FNs menneskerettighetskomité har sagt, at fritaksreglene må være bedre, så kan det hende at de må lempe på disse.

Regjeringen mener at fullt fritak vil hindre elevene i å få kunnskap om andre religioner. Her er Norge igjen bunnet av en annen konvensjon om å formidle positivt om andre religioner. Regjeringen mener at de har funnet et kompromiss med KRL-faget.

Det er 17 dommere som i dag skal høre på prosedyrene fra familienes advokat og fra regjeringsadvokaten. En dom kan først ventes om tre til seks måneder.

 

Kulturnytt, NRK P2, 6. desember 2006

Kulturstrøm

  • Nye Ibsen-bibliotek tegnet

    Japanske Kengo Kuma med «Trekrone» (bildet) og danske Schmidt Hammer Lassens «Foranderlige perspektiver» er de to arkitektforslagene som er videre i konkurranse om Ibsen-bibliotek. Planen er at Ibsen-biblioteket åpner før 200-årsjubileet for Henrik Ibsens fødsel i 2028.

    Trekrone, forslaget til Ibsen-bibliotek tegnet av japanske Kengo Kuma og MAD Arkitekter i Norge.
    Foto: Kengo Kuma/MAD
  • Kommunen søker etter blogger

    Fyresdal kommune søker etter en blogger med flere tusen følgere på sosiale medier – som vil flytte til bygda. Kommunen tilbyr gratis bolig, skole og barnehageplass i ett år. Gjenytelsen er hyppige blogginnlegg og snapper fra Fyresdal.