NRK Meny
Normal

Kjærlighet mellom menn

Kjærlighet mellom menn: Kan det forstås som noe annet og mer enn erotikk og seksualitet?

Kjærligheten mellom to menn, en voksen, erfaren og klok borger av Athen - og en ung, lærenem og potent borgersønn ble ansett som et av de høyeste goder blant antikkens vise. Hvorfor? Hvordan? Hva er det Platon vil fortelle oss om eros i dialogen Drikkegildet i Athen? Har denne dialogen, som kanskje er Platons mest leste opp i gjennom tidene - har den noe å fortelle oss i dag?

Hør: Studio Sokrates om Henry "Red" Allen og Platon

Hva betyr eros for oss?

Det er bedre å være en hammer - enn en spiker. Bedre å være agent enn pasient, bedre å være mester enn svenn. Antikkens borgere satte forhold mellom menn svært høyt. Og det beste var naturligvis å være den eldre, vise, førende - han som setter dagsorden og bestemmer. Men: -Blir det noe i gjen av dette - dersom vi tenker vekk det seksuelle elementet - og undersøker om kjærligheten mellom en moden mann og en ung, interessert og lærevillig gutt betydde noe for den unge mannens innhold og retning i livet? I dialogen Symposion, eller Drikkegildet i Athen lar Platon talerne drøfte hva Eros betyr. På klassisk sokratisk vis ønsker gjestene i Drikkegildet å begrepsavklare: Hva betyr eros for oss?

Male bonding

heter det på engelsk, et moderne uttrykk for kameratskap mellom menn. En kritisk leser vil kanskje betakke seg: Heller piker vin og sang - enn menn,

Felesskap og gjensidig påvirkning - et ideal mellom menn

øl og brøling. Menn, øl og brøling er en side, naturligvis, ved "male bonding" - men ikke nødvendigvis den eneste måten menn kan komme hverandre nærmere på. Jeg tenker på - for eksempel - forholdet mellom en (lære)mester og en svenn. Mesteren behersker noe, han er baker, slakter, frisør, eller maler. Svennen skal lære. Og vil lære. Et slikt forhold kan romme mer enn akkurat de ferdighetene som skal læres - man kan også tenke seg at det er rom for en slags kjærlighet. Kanskje en felles streben mellom mester og svenn - et felles ønske om å oppnå noe, å skape noe; - dypest sett kanskje et ønske om å bli udødelig. Å etterlate seg en katedral, en symfoni, et storverk - selv om det kanhende bare er snakk om å bake ei bløtekake. Skjønner du? Er du enig? Du kan fortelle meg hva du tenker hvis du kontakter Dette - tror jeg - er en side ved kjærligheten mellom menn de har hatt i tankene, talerne Platon skriver om i dialogen Symposion.Første taler er Faidros.

Faidros taler

-Og riktignok høyakter gudene den fullkomne kjærlighet i alle dens former; men de ser med større velvilje, glede og beundring at den elskede kommer sin elsker i møte, enn at det omvendte skjer; for elskeren er den mest guddommelige, oppfylt som han er av en gud. ... Min sluttsats blir da den, at Eros er den eldste og ærverdigste blant guder samt den mest innflytelsesrike og velsignelsesrike for mennesker, for de levende såvel sm for de døde.

En gresk fordom

Bedre å være denaktive enn å være den passive, bedre å være hammeren enn spikeren. Slik tenkte de, av en eller annen grunn. Denne forhånds-dommen hos grekerne - at den som handler er verdigere enn den som blir "handlet med" - gjør det vanskeligere å lese Platons Symposion som et arbeide om "male bonding". Men, som Knut Borge påpeker i denne utgaven av Studio Sokrates: - De har et "ja - men - nei" forhold til det de snakker om, talerne i Symposion. De anerkjenner - og anerkjenner ikke - forholdet mellom mester og svenn, åndelig far og åndelig sønn. Hvorfor? Det skal vi bruke en rekke utgaver av Studio Sokrates til å utforske.

Henry "Red" Allen

faller

Red Allen (1908-67) Utviklet sin egen stemme i jazzens verden ved å lære av de eldre og erfarne

naturlig inn i Platons perspektiv i Symposion. Enebarn, faren var orkesterleder, Henry fulgte farens "marching band" fra han gikk i knebukser. Snart lærte han seg å beherske trompeten- og som alle de jazzlegendene vi har tatt for oss i Studio Sokrates: Henry James Allen hadde noe på hjertet. Borge: - Han utviklet en teknikk og et uttrykk som sikkert ga Louis Armstrong en og annen søvnløs natt. Kan man tenke seg Henry "Red" Allens bidrag til jazzens historie uten å forutsette en form for "male bonding" i de musikerkretsene han fikk sin opplæring og sine impulser fra? Hva tror du? Du kan kontakte Studio Sokrates og si hva du mener.

Musikken

1:

Tittel : PATROL WAGON BLUES

Kompon. : GRAINER (USA)

Utøver : ALLEN, HENRY - AND HIS ORCHESTRA (USA) (VOK & INSTR)

Språk : ENG

Genre : JAZZ SWING

Besetn. : VOK MANN + INSTR

Innspilt: 19300715Utgitt: 1990 Spor: 0008 Tid: 0318

Merknad : FOR UTØVERE SE OMSLAG

Platetit: HENRY "RED" ALLEN 1929-1936

Merke-nr: BBC CD 685

Medium : CD Antall: 1 Epoke: 1930

2:

Lousianna Swing v Henry "Red Allen"

Utegistrert, tilhører Knut Borges arkiver.

Studio Sokrates om Platon og Henry Red Allen, 16 feb 2002

Flere kulturnyheter