NRK Meny
Normal

Junnan - siiddaisit

Junnan er den eldste i Eira-familien og hovedpersonen i Reinlykke.

Junnan fra serien Reinlykke

T.v: Med kyndig hånd skinnmerker Junnan et av sine dyr.

Foto: unknown / NRK

Junnan er hovedpersonen i dokumentarserien Reinlykke. Han er Eira-familiens overhode og det er han som har siste ordet i alle saker som angår reindriften.

Av sine egne blir Junnan beskrevet som tålmodig, hjelpsom, gavmild og streng. Og som en dyktig reineier, velsignet med reinlykke.

Les også: Hva er reinlykke?

- For å ha reinlykke må man være engasjert, være tilstede i flokken og kjenne sine dyr. En god reineier drar til flokken før det lysner av dag, sier Junnan.

Født i en lavvo

Junnan har også reinlykke fordi han har fått åtte barn, fem av dem sønner som skal føre arven videre. Det er alltid noen som kan se til flokken, vokte den for rovdyr og se til at den ikke drar utenfor beiteområdet den hører til.

Les også: Reinlykke - en reise i sameland

Junnan kom til verden i en lavvo på Finnmarksvidda for 67 år siden. Hans familie hadde drevet med rein i mange generasjoner. Junnan og hans tre brødre tok vare på arven og gjorde den enda større.

Tanken på å drive med noe annet har aldri vært til stede i hans liv.

- I min oppvekst var reinen det eneste vi tenkte på, vi snakket alltid om reinsdyr og reindrift forteller han. Første gang han fikk ansvaret for å gjete en flokk alene, var han åtte år. En dreng gjetet om natten, Junnan om dagen.