Jobbar på spreng for å redda kveik

Forskarar og kulturinteresserte jobbar på spreng for å redda gjærsoppen kveik før den går tapt. I dag finst ølgjæren berre i indre strøk på Vestlandet.

Kulturstrøm