NRK Meny
Normal

Jobb- veien til integrering

Antoinette Botti oppfordrer andre afrikanske kvinner som er bosatt i Norge å 'våkne opp.'

pawa

 

-Kom dere inn i arbeidslivet ellers så blir veien til integrering lengre enn nødvendig, sier hun. Antoinette er gründer av Pan African Women’s Association (PAWA) en organisasjon som formidler informasjon og hjelper afrikansk kvinner til å tilpasse seg det norske samfunnet. Hun sier det er viktig for kvinner med afrikansk bakgrunn å ha et nettverk som kan hjelpe til med å gi riktig informasjon som angår dem.

pawa 2

Informasjon er viktig

Botti er opprinnelig fra Elfenbenskysten og har bodd i Norge i 21 år. Hun startet PAWA i 2003 og har opplevd at mange afrikanske kvinner ikke får den riktige informasjonen når det gjelder språkundervisning, utdanning og veien til jobb. Forrige lørdag holdt PAWA sammen med Integrering og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) seminar med tema: Karriere og fremtid- nye muligheter. Målet var å informere de minoritetskvinnene som var samlet om hva man må gjør for å unngå marginalisering.

Minoritetskvinner som ressurser

Marthe Scharning Lund, politisk rådgiver i Barne- og Likestillingsdepartementet, sier det er på tide at det norske samfunnet slutter å se på minoritetskvinner som ofre. Det er en sterk gruppe med kompetanse Norge har bruk for. Lund sa det er derfor hennes departementet jobber med å finne måter å integrere minoritetsperspektivet i alt som gjøres. Hun hyllet PAWA for å ha tatt initiativ og oppfordret innvandrerkvinne til selv å ta kontroll over sin fremtid.Men myndigheter er også forpliktet til å komme med tiltak som skal hjelpe med integrering.

Alternative hjelpermidler

Carl William leder prosjektet ”Nærhet i storby” ved Smedstua voksenopplæringssenter.De prøver å hjelpe kvinner som ikke har mye utdannelse.. Han sier de fleste kvinner han kommer i kontakt med, har lite utdanning fra hjemlandet sitt . Derfor er det viktig å finne alternative områder hvor de kan få kontakt med nordmenn og å lære norsk. Et av alternativene er ufaglærte jobber. Målet med prosjektet er å få kvinner ut i praksis og å finne rollemodeller til å inspirere dem. Prosjektet hjelper kvinner å kombinere sitt familieliv med norsk undervising og praksis. William sier denne erfaring hjelpe kvinner med å se de utfordringer deres barn skal få i fremtiden i tillegg til at kvinner selv forbedrer sine norskkunnskaper. William presisere at dette har gevinst for hele familien.

Støtt barnas valg

Kelechi Uwalaka, nesteleder ved Afrikan Youth fortalte om de utfordringer som hun selv opplevde som ungdom. Uwalaka er født og oppvokst i Norge med foreldre fra Nigeria. Hun sa at minoritetsungdommer får for mye dårlig anbefalinger av lærere om yrker de egentlig ikke er interessert i . I tillegg er det viktig for foreldre å følge opp barnas skoleliv nøye og å støtte barna i sine valg.

 

 

Kulturstrøm

  • – Kulturpolitikken må styrke folk

    – Politikken bør fremme den demokratiske samtalen ved å styrke evne og vilje hos befolkningen til å finne og fortolke informasjon og forstå ytringer, slår en studie av kulturens rolle i Norge fast. Studien er gjort for Kulturdepartementet, og skal gi innspill til mulige endringer i kulturpolitikken.Det vises til flere trender som man venter kommer til å påvirke hvordan kulturen påvirker samfunnet i årene som kommer. Les hele rapporten her.

  • – Kulturutbytte, men ikke i penger

    Norges utbytte av programmet som har kostet Norge nærmere 167 millioner kroner de siste tre årene er vanskelig å måle i kroner og øre, men programmet er likevel verdifullt, skriver Kulturdepartementet. De har fått evaluert Norges deltakelse i EU-programmet «Kreativt Europa». Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Les hele rapporten her.