Jan Anders Presthus

Som åtteåringer flest er Jan Anders opptatt av fotball. Men interessen for romfart er han kanskje noe mer alene om!

Jan Anders Presthus
Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

Jan Anders er opptatt av vitenskap og fotball. Han er 8 år gammel, og kommer fra Stord.

Han kan masse om romfart. Det er faren til Jan Anders som har inspirert han, og sammen har de lest og lært mye. Når han ikke øver og leser om romkappløpet, spiller han kornett i korps eller fotball med venner. Han kunne tenke seg å bli fotballspiller eller vitenskapsmann når han blir stor.

Jan Anders forteller at han ofte scorer mål når han spiller fotball, men han synes også romfart er spennende og han er en stor fan av Erik Tandberg!

Jan Anders' emne

Mannskapene på Apollo-Soyuz

Romsamarbeid

Foto: NASA / Wikipedia

Romkappløpet handler om kampen mellom USA og Sovjetunionen i å være ledende innen romfart fra perioden 1957-1975.

Med romfart menes den delen av romvirksomheten som har med menneskelig nærvær i rommet å gjøre. Vi snakker om planlegging, konstruksjon, bygging, oppskyting av bemannede romfartøyer eller romstasjoner.

Kulturstrøm