Verdens største museumsforbund om Fredriksen-avtalen: – Gir Fredriksen makt over Nasjonalmuseet

Avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company gir selskapet makt over museet, ifølge den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM.

Fredriksen-søstrene, Nasjonalsmuseets Karin Hindsbo og Stina Högkvist

Nasjonalmuseet har inngått en gigantavtale med familien Fredriksen. Det har skapt debatt gjennom sommeren. Her er fra venstre Cecilie Fredriksen, samlingsdirektør i Nasjonalmuseet, Stina Högkvist, direktør i Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo og Kathrine Fredriksen.

Foto: Morten Qvale / Nasjonalmuseet

Hundremillionersavtalen mellom Fredriksen-familien og Nasjonalmuseet, der museet låner og forvalter familiens samling av moderne kunst, fortsetter å møte kritikk.

NRK har fått tilgang til interne e-poster mellom verdens største museumsforbund, ICOM og deres norske gren. Der skriver administrerende direktør Peter Keller at avtalen kan gi søstrene Kathrine og Cecilie Fredriksen makt over Nasjonalmuseet.

– De kan finne årsaker til å trekke lånene sine. Dette kan de bruke til å påvirke beslutninger, og det er uheldig, skriver Keller.

I e-postene videreformidler direktøren en uformell vurdering fra etikkrådet i ICOM. Rådet trekker frem tre aspekter som kan være problematiske ved slike avtaler:

  • At de øker verdien til verk eid av private samlere
  • At de inngås med partnere det anses uheldig for museer å samarbeide med
  • At de gir private samlere innflytelse over museer

– Alt i alt bedømmer jeg det slik at et museum av slik (inter) nasjonal viktighet bare burde inngå denne type avtaler hvis det ikke er uklarheter ved punktene over, skriver direktøren.

Mener avtalen holder vann

Vurderingene fra etikkrådet er brukt av norske ICOM og Norges museumsforbund i et brev til Kulturdepartementet, der de ber om et møte med Nasjonalmuseet.

Trine Skei Grande på Hele Norge Snakker

Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande har tillit til Nasjonalmuseets ledelse og integriteten til fagfolkene.

Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

– Jeg har hverken lest, eller har noe behov for å kommentere detaljer i samarbeidet mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company, svarer kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en e-post til NRK.

Hun har tidligere i sommer kalt debatten for uvirkelig, og mener det på generelt grunnlag er bra at museer inngår avtaler med private aktører.

– I dette tilfellet er det ingen tvil om at et norsk publikum vil få tilgang til kunstverk vi ellers aldri ville ha kunnet se på Nasjonalmuseet. Jeg har tillit til både museets ledelse og fagfolkenes integritet, og er ikke særlig utrolig for dette.

Karin Hindsbo

Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo sier de oppfatter uttalelsene som generelle betraktninger om museumsetikk.

Foto: Dag Fosse

Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo svarer til NRK at de oppfatter ICOM-direktørens uttalelser som generelle betraktninger om museumsetikk.

– Blant annet påpekes det at museer skal ha siste ord i alle kunstfaglige beslutninger i samarbeid og donasjoner, og man understreker viktigheten av avtaler som er tydelige, transparente og lovlige. Vi kan ikke se annet enn at vårt samarbeid med Fredriksen er i tråd med disse anbefalingene, skriver Hindsbo i en e-post.

Peter Keller har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag. Styreleder Kathrin Pabst i norske ICOM, som tok initiativ til e-postutvekslingen, ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– På sin plass at de kommer på banen

Karin Hellandsjø, tidligere mangeårig direktør ved Henie Onstad Kunstsenter, mener ICOMs vurdering er «relativt kritisk» på en del punkter.

Karin Hellandsjø

Tidligere museumsdirektør, Karin Hellandsjø, mener det er viktig at ICOM sentralt uttaler seg om Fredriksen-avtalen.

Foto: NRK

– De setter blant annet fingeren på forskjellen mellom det offentlige og det private. Og at depositumsavtaler må være klare og tilpasset museets innkjøpsprofil, som er uhyre viktig. Det synes jeg er et hovedpoeng - at det er museet selv som skal lage profilen og ikke andre, sier Hellandsjø.

Hun mener det er på sin plass at ICOM sentralt kommer på banen i debatten om Fredriksen-avtalen.

– Skillet mellom private og offentlige er på mange måter i ferd med å viskes ut, og da er det viktig å holde tunga rett i munnen, trekke grenselinjer og det er viktig å søke råd.

Kulturstrøm