Kulturstrøm

  • Signerte avtale med Sametinget

    I dag har Alta kommune signert en samarbeidsavtale med Sametinget. Avtalen skal legge til rette for et forpliktende samarbeid mellom kommunen og Sametinget i saker som angår samene og samiske forhold i Alta.

  • Menn sjekker mobilen hyppigst

    Menn sjekker mobilen oftere enn kvinner og småbarnsforeldre mellom 30 og 44 år er de som er mest ivrige på å sjekke mobilen. Det viser en undersøkelse gjort av InFact. Tallet antas å være langt høyere da undersøkelsen ikke omfatter folk under 18 år.

    Jacob Berg brukte nesten 10 timer på mobilen
    Foto: Rahand Bazaz/NRK