NRK Meny
Normal

Ibsen, Henrik

Henrik Ibsen (1828-1906) ble født i en velstående handelsfamilie i Skien. Men hans far gikk etterhvert konkurs, og de fattige ungdomsårene etterlot et varig inntrykk i den unge Henrik. Han utviklet en opprørsk og kranglevoren holdning der sosiale konvensjoner var til for å brytes. Ibsen skrev sitt første stykke Catilina mens han drev med forberedende studier til universitetet. Han skuffet imidlertid både med stykket og eksamen, og sluttet seg til en hemmelig revolusjonær gruppe som ble brutt opp av regjeringen. Dette førte til at han distanserte seg fra organisert politisk arbeid for resten av livet.

Henrik Ibsen (1828-1906)
Foto: Scanpix / Scanpix

Bibliografi

1849 CATILINA (drama)

1850 KÆMPEHØJEN fremført (dramatisk dikt)

1853 SANCTHANSNATTEN fremført

1856 GILDET PAA SOLHOUG (skuespill)

1857 FRU INGER TIL ØSTERAAD (skuespill,fremført 1855)

1857 OLAF LILJEKRANS fremført

1858 HÆRMÆNDENE PÅ HELGELAND (skuespill)

1859 Diktet ”Paa Vidderne” og diktsyklusen ”I billedgalleriet”

1861 Diktet ”Terje Vigen”

1862 KJÆRLIGHETENS KOMEDIE (komedie)

1863 KONGSEMNERNE (historisk skuespill) og diktet ”En broder i nød”

1866 BRAND (dramatisk dikt)

1867 PEER GYNT (dramatisk dikt)

1869 DE UNGES FORBUND (lystspill)

1870 Diktet ”Ballongbrev til en svensk dame”

1871 Diktsamlingen Digte

1873 KEJSER OG GALILÆER (verdenshistorisk skuespill)

1875 Diktet ”Et rimbrev”

1877 SAMFUNDETS STØTTER (skuespill)

1879 ET DUKKEHJEM (skuespill)

1881 GENGANGERE (familiedrama)

1882 EN FOLKEFIENDE (skuespill)

1884 VILANDEN (skuespill)

1886 ROSMERSHOLM (skuespill)

1888 FRUEN FRA HAVET (skuespill)

1890 HEDDA GABLER (skuespill)

1892 BYGMESTER SOLNESS (skuespill)

1894 LILLE EYOLF (skuespill)

1896 JOHN GABRIEL BORKMAN (skuespill)

1899 NÅR VI DØDE VÅGNER (dramatisk epilog)

Bøker om Ibsen

Erik Henning Edvardsen: Ibsen om seg selv (2001), er det nærmeste vi kan komme en selvbiografi, skrevet av Ibsen-museets faglige leder basert på Ibsens selvbiografiske skisser.

James McFarlane (ed.) The Cambridge Companion to Ibsen (1994) er en samling kritiske essay av norske og utenlandske Ibsen-autoriteter.

Georg Brandes Henrik Ibsen (1906) Kritisk biografi fra samtidens største kritiker.

Horst Bien Henrik Ibsens realisme (1973) er en samling essay om bl.a. Et Dukkehjem og Gengangere sett fra en realistisk synsvinkel.

Merete Morken Andersen Ibsen-håndboken (1995) inneholder analyser av hvert stykke, rolleoversikt, konfliktakser og bakgrunnsinformasjon. I tillegg også en oversikt over Ibsens dramatiske landskap med en fyldig litteraturliste.

Flere kulturnyheter