I pluss med innvandrere

Mange småkommuner kan takke innvandrere for fjorårets befolkningsvekst.

17. mai-toget på Frøya
Foto: Jan Otto Fredagsvik

Hør: Innvandring redder småkommuner

For mange mindre kommuner truer fraflytting og lav fødselsrate med å erstatte folkelarmen med tom stillhet. For disse kommunene er innvandring avgjørende for at folketallet holdes oppe.

Sårt tiltrengt arbeidskraft

For i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) gikk 168 norske kommuner ned i befolkningsvekst i fjor. Uten innvandring ville tallet vært på hele 254. Anita Ihle Steen (Ap) er ordfører i Ringsaker, og er glad for arbeidskraften innvandrere gir.

- Som så mange andre kommuner sliter vi med å få nok arbeidskraft. Innvandrerne gir oss hender som vi trenger, sier hun.

Utkantskommunene sliter

Helge Brunborg er forsker i SSB, og han forteller at spesielt utkantskommunene, ville slitt kraftig uten innvandring.

- Av de 200 som er definert som utkantkommuner, opplevde 128 nedgang i folketall. Uten innvandrerne ville tallet vært 166. Og blant de som har nedgang, opplever nesten alle en mindre nedgang enn de ville gjort uten innvandrere.

Unge innvandrere

Brunborg sier at alderen til innvandrerne er en positiv faktor.

- Mange av de mindre kommunene sliter med en aldrende og ressurskrevende befolkning. Innvandrere gir sårt tiltrengt arbeidskraft til blant annet eldreomsorg, forteller SSB-forskeren.

Skaper seg nettverk

Flere forskere har advart mot at den store arbeidsinnvandringen vil føre til økt press på velferdsgoder og økonomiske støtteordninger. Men Anita Ihle Steen opplever lite problemer med innvandrerne i Ringsaker.

- De fleste får seg jobb og bolig og skaper seg et nettverk, sier Steen.

Norgesglasset NRK P1

Kulturstrøm