Hydro dumper Oslo-Filharmonien

Oslo-Filharmonien mister sponsoravtalen med Hydro. Dermed forsvinner det som har vært orkestrets største og viktigste sponsor siden 1990.

Saraste og Oslo-filharmonien

Jukka-Pekka Saraste og Oslo-Filharmonien mister Norske Hydro som sponsor fra 2010.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Hydro sier opp sponsoravtalen med Oslo-Filharmonien etter å ha støttet orkesteret med årlige millionbeløp i 18 år. Tillitsvalgt i orkesteret frykter at orkesteret kan miste sin internasjonale posisjon.

- Da har vi rett og slett ikke råd til å dra på turné lenger, sier Erling Sunnarvik.

Direktør på begge sider

Odd Gullberg

Odd Gullberg

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Siden 1990 har Oslo-Filharmonien mottatt opptil åtte millioner kroner i årlig støtte fra Norsk Hydro. Fra 2010 sier Hydro nå opp avtalen.

Orkesterets administrerende direktør Odd S. Gullberg var i sin tid direktør i Hydro, og var den som på vegne av Hydro fremforhandlet avtalen med orkesteret. Gullberg sier nå at avtalen har hjulpet orkesteret til den ledende musikalske posisjonen det har i dag.

- Sponsoravtalen har vart i nesten 20 år og har vært helt avgjørende for utviklingen av Oslo-Filharmonien som et internasjonalt orkester. Avtalen var lagt opp til å stimulere til orkesterets virksomhet utenfor Norge, med stor vekt på turné- og platevirksomhet. Dette har vært av helt uvurderlig betydning for orkesteret.

Frykter for kvaliteten

Konsekvensene av sponsortapet kan dermed bli kutt i turnévirksomheten, færre innspillinger og at bestillingsverk av ny musikk forsvinner, sier Erling Sunnarvik. Han frykter at orkesteret nå kan miste sin internasjonale posisjon.

- Turnévirksomheten er veldig viktig om vi skal opprettholde den høye internasjonale standarden. Vi må høres der det er viktig å høres, og det blir ikke lenger mulig, sier Sunnarvik.

Kulturstrøm

  • – Mer politisk bokmesse enn før

    Årets bokmesse i Frankfurt – verdens største bokmesse – skiller seg ut fra tidligere bokmesser, ved å være mer politisk enn noen gang tidligere, skriver den tyske avisen Deutsche Welle. – Jeg følte en mørk atmosfære i år, ytrer Sabine Peschel som er litteraturekspert i avisen. – De tyske ytre-høyre publisistene var plassert i et avsidesliggende hjørne, så vi unngikk sterke konfrontasjoner, forteller Peschel, som mener den globale trenden i år var å forsvare menneskerettigheter og frihet. Spesielt trakk hun fram situasjonen for fengslede forfattere i Tyrkia.

    Bokmessen i Frankfurt
    Foto: THORSTEN WAGNER / Reuters