Hvorfor så stor?

Det er ikke først og fremst Dag Solstads skjønnlitterære tekster som har gjort ham stor, viser ny doktorgradsavhandling.

Forfatter Dag Solstad
Foto: NRK

Stipendiat ved allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, Inger Østenstad, disputerer fredag med sin doktoravhandling "Hvorfor så stor" om Dag Solstads forfatterskap.

I avhandlingen diskuterer Inger Østenstad hvordan Solstad har oppnådd statusen som det hun kaller "Norges største nålevende forfatter".

Har skapt debatt

Det er ikke først og fremst Dag Solstads skjønnlitterære tekster som har gjort ham stor, mener Østenstad.

- Når man sammenligner "Spiraler" med andre debutarbeider fra sekstitallet, så er det ikke sånn at man skjønner at her er det noe som er helt enestående. Man kan ikke i utgangspunktet kan si at Solstad skrev bedre bøker enn de andre. Det er noe med utviklingen av dette forfatterskapet som gjør det spesielt vellykket, sier Østenstad.

I avhandlingen, som allerede har skapt debatt blant litteraturinteresserte, tar hun for seg alt Solstad har skrevet - samt en del av det som er blitt skrevet om Solstad - og drøfter blant annet samspillet mellom forfatteren og fortolkerne.

- Det er fullstendig utenkelig at en tekst skal være stor om ingen leser den, snakker om den og skriver om den. Man blir ikke en stor forfatter hvis ingen skriver om det en gjør. Å skulle tenke seg at det et eller annet sted finnes et stort forfatterskap som vi ikke vet om, går ikke an, sier Østenstad.

Merkevarebygging

Østenstad mener Dag Solstad har vært dyktig til å posisjonere seg, ikke bare i de litterære tekstene sine, men også i rollen som kritiker og samfunnsdebattant. Disse to rollene henger nøye sammen, sier Østenstad.

- Det et sterkt samsvar mellom det Solstad ytrer i de skjønnlitterære verkene og det Solstad ytrer i artikler og essays, særlig i den første delen av forfatterskapet.

Solstad har med denne teknikken bevisst drevet en slags form for merkevarebygging av sitt eget navn og sin egen posisjon, mener Østenstad. Hun mener Solstads evne til å kommunisere med kritikerne har vært spesielt god, og at det er dette som har gjort at han som forfatter har skilt seg ut fra resten av de han debuterte sammen med på midten av sekstitallet.

- Ikke oppskrytt

Dag Solstad på forfatterforeningens årsmøte 1971

Dag Solstad skrev ikke bedre bøker enn andre forfattere tidlig i karrieren, mener stipendiat Inger Østenstad. Her er Dag Solstad på forfatterforeningens årsmøte i 1971.

Foto: Børretzen, Sverre A. / Scanpix

Hun mener likevel ikke at Solstad er en oppskrytt forfatter.

- Nei, det har jeg ikke noe grunnlag for å si at han er. Jeg har funnet det interessant å studere Dag Solstads forfatterskap, fordi han gjennom tiår etter tiår har nytt en stor anseelse. Mitt utgangspunkt er ikke å avsløre at han ikke er så stor som folk sier, men å undersøke hva denne storheten består i, sier Østenstad.

Dag Solstad ønsker ikke å kommentere doktoravhandlingen.

Kulturstrøm

  • Festivalsjef etterlyser korona-svar

    Filmfestivalsjef Tonje Hardersen i Haugesund venter fortsatt på svar om hvordan koronaregelen om én meters avstand, skal tolkes helt konkret. Hun sier til Dagsavisen at hun har ventet på svar i tre uker. Festivalen starter 14. august.

  • Larsson bryt med Huawei

    Den svenske artisten Zara Larsson bryt samarbeidet med det kinesiske telekommunikasjonsselskapet Huawei, ifølge svenske medium. Huawei blir kopla til kinesisk etterretning, noko dei tilbakeviser. Larsson vil gi bort det ho har tent på kampanjen.

  • Nye kinofilmar tidlegare på nett

    Ein historiske avtale i USA gjer det mogleg for filmstudioet Universal å sleppe storfilmar til leige på nett berre 17 dagar etter kinopremiere. Vanlegvis tar det fleire månader før nye filmar vert slopne på nett.