Hvert femte museum bruker nynorsk

Hvert femte norske museum bruker nynorsk som administrasjonsspråk. Det viser statistikk utarbeidet av Ottar Grepstad, direktør for Nynorsk kultursentrum. Av disse museene ble Jærmuseet mest besøkt.

Kulturstrøm