NRK Meny
Normal

Hva er reinlykke?

Reinlykke er ikke som hell i spill, men kommer som følge av å leve i en tilstand med buddhistisk klang.

Reinflokk

Reinlykke er svaret på mange etiske grunnspørsmål, ifølge nettstedet sjaman.com.

Foto: NRK

Reinlykke er et sentralt begrep i reindriften, og er noe alle reindriftssamer ønsker seg. Men hvordan får man denne lykken?

Reinlykke handler om å lære seg en type holdning over tid, ifølge nettstedet sjaman.com.

Det handler om å behandle dyr, natur og mennesker på en riktig måte. Man må leve i harmoni med omgivelsene sine.

Balansekunst

I reindriften er det mange livsformer som lever side om side. For å oppnå reinlykke må man unngå å dominere. Man skal heller prøve å balansere og komme overens med naturen og dyra.

Men reinlykke oppnås aldri dersom man ikke kan faget sitt. Eira-familien, som er med i TV-serien Reinlykke, har reinlykke fordi de vet hvor beitene er gode, de flytter flokken på en slik måte at de unngår overbeite og de vet hvilke dyr de bør satse på.

Les også: Reinlykke - en reise i sameland

Harmoni med naturen

Men heller ikke det er nok, ifølge sjaman.com. For å oppnå reinlykke må man også ha en ydmyk og forsonende holdning til livet.

Man må ikke dominere naturen, heller ikke tvinge frem sin vilje. Nøkkelordet er samarbeid.

Reinlykke og ydmykhet henger sammen. Reinlykke er svaret på mange etiske grunnspørsmål, ifølge nettstedet.

Flere kulturnyheter