Humorforsker: Dårlig humor kan svekke forsvarsevnen

– Man kan ikke slippe unna med mobbing bare fordi det annonseres som humor, sier Sven Svebak, humorforsker og professor i medisin ved NTNU.

Sven Svebak

Sven Svebak, humorforsker og professor i medisin ved NTNU.

Foto: NRK

Grovt språk og seksualiserte vitser preger humoren i Forsvaret, ifølge en studie signert Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

En anonym tidligere soldat forteller NRK om en humor som ble plagsom, og som ble forsvart med at «det var bare en spøk».

Les også: «Gutta-stemning» i grønt

– Slike små uhell kan inntreffe, men det er en feig strategi når de er bevisst ment som krenkende, mener Svebak.

– Da kjører man mobbinga opp i andre potens ved å si at den andre ikke bare tåler for lite, men at han eller hun mangler sans for humor i tillegg. Det er uspiselig, sier han.

– Kan få laget til å yte mer

Svebak stiller seg positiv til et forslag fra en FFI-forsker om å holde en egen leksjon i humor i befalsutdanninga.

– Hva kan det være nyttig å ta med inn i en undervisning av humor?

– Det er å lære elevene at humor ikke hører hjemme som i en kommode, i en skuff for seg selv. Humor kan ikke betraktes løsrevet fra andre spilleregler, man kan ikke slippe unna med mobbing bare fordi det annonseres som humor, sier han.

Han sier dårlig bruk av humor i verste fall kan svekke forsvarsevnen i strid. Han viser til studier av humor i det amerikanske Forsvaret.

Støvler, Forsvaret

Humor kan skape trivsel og motivasjon for soldater, men kan ødelegge om den brukes feil, ifølge forskeren.

Foto: Margrete Konstad / NRK

– Befal som har evnen til å skape gode relasjoner via en vennlig sans for humor, blir mer verdsatt og får laget til å yte mer. De som heller tyr til en splittende eller mobbende humor, vekker mindre motivasjon når soldatene skal inn i skarpe oppdrag, sier han.

Oberstløytnant: – Støtende humor er ikke velkommen

Talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo, sier Forsvaret over tid har hatt fokus på etikk og holdninger i sine forskjellige utdanningsløp, men at de nå vil vurdere om noe må endres i utdanninga.

Ole Johan Skogmo

Talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo.

Foto: Margrete Konstad / NRK

Han er enig i at godt humor er viktig for soldater i Forsvaret, og at feil bruk av humor fra ledere kan gå utover forsvarsevnen – om den ødelegger samholdet i strid.

– Her er det snakk om liv og død. Det er mye som er tungt og vanskelig, og da er det befriende å le i lag. Støtende humor er ikke velkommen noe sted, og i alle fall ikke i Forsvaret, sier han.

Humorforsker Svebak sier det egentlig ikke finnes noen grenser for hva man kan spøke om, men peker på to forutsetninger for at tull skal bli artig: Den som sender spøken må kjenne mottakeren, og de to må ha et vennlig forhold til hverandre.

– For å beskytte deg selv mot å bli oppfatta som krenkende, kan du ikke spøke med folk du ikke kjenner, eller folk du ikke liker, sier han.

Kulturstrøm