Høyrer musikk og islam saman?

Kvifor er musikk forbode i enkelte islamske samfunn, samstundes som muslimske artistar er superstjerner over heile verda?

Youssou N'Dour

Youssou N'Dour frå Senegal er muslim, og inspirasjonen til albumet «Egypt» frå 2004 er henta frå sufismen.

Foto: Seneweb: flickr.com/photos/seneweb/

P2s Jungeltelegrafen inviterte til nettdebatt med Midtausten-kjennar Kai Kverme. Her kan du lese alle innlegga.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Musikk er ein del av kvardagen til muslimar verda over. Det er likevel ikkje slik at musikk generelt sett blir godteke innan islam. I nokre område har musikk blitt totalt forbode – som i Afghanistan under Taliban og no sist i Somalia .

– Det rår stor usemje innan islam om musikkens status, og den går på kryss og tvers av tradisjonelle skilje, seier Kai Kverme, som er mastergradsstudent i arabisk og forskingsassistent ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

– Både sjia- og sunnileiarar har til dømes gått ut med forbod mot musikk. I dei mest konservative miljøa har ikkje musikk nokon som helst plass. Ein meiner at musikken tek bort merksemda frå Gud og leier til synd.

Likevel meiner Kverme at musikk er viktig for fleirtalet av muslimar, også i Noreg.

Han forklarar nærmare i denne videoen:

Video KVERME-FOV-290910-WW

Røter i sufismen

Tradisjonelt har det meste av musikken innan islam vore knytt til sufismen, den islamske mystikken. Mange av vår tids største afrikanske og arabiske artistar er sterkt påverka av denne retninga innan islam. Mellom artistane som reknar seg som sufi, er den senegalesiske verdsstjerna Youssou N'Dour. I 2004 gav han ut plata «Egypt» som eit uttrykk for sin sufisme.

Her kan du høyre utdrag frå plata: Youssou N'Dour: Egypt

Trendy med tru

Det finst også mange muslimske popartistar som ikkje er spesielt opptekne av sufisme.

– Artistane kan gjerne lage svært utfordrande musikkvideoar, men likevel vere opptekne av å framstå som gode muslimar – nærmast som ein del av merkevarebygginga. Den egyptiske popstjerna Amr Diab er eit godt døme på dette.

På videoen under skildrar Kai Kverme denne nyreligiøse tendensen:

Video KVERME2-FOV-290910-WW

På "Diab TV" på Amr Diabs offisielle nettside kan du sjå Amr Diab både vise musklar og reklamere for brus – og høyre han synge ei islamsk bøn.

Kulturstrøm

 • Over for eldste litteraturfestival?

  Det er usikkert om Litteraturuka i Sarpsborg kommer til å fortsette. Den 70 år gamle kommunale festivalen er en av Europas eldste og har holdt på lengst i Norge. Nå er den foreslått nedlagt. Saken skal opp i kulturutvalget 28. mai.

 • Utreder samiske navn

  Regjeringen utreder nå offisielle samisk navn og offisielt kvensk navn på Norge. – Forslagene til offisielle navn og retningslinjer for bruken av dem, vil på vanlig måte sendes på offentlig høring. Regjeringen vil deretter ta stilling til om saken skal fremmes for Stortinget, skriver Kommunaldepartementet i et brev.

 • Tekster Ibsen for turistene

  Nationaltheatret skal tilby engelsk teksting av Ibsen-forestillingene Lille Eyolf og Hærmennene på Helgeland før og etter sommerferien. Teatersjef Hanne Tømta sier de hart fått gode tilbakemeldinger på tekstingende har gjort i forbindelse med Ibsenfestivalen, og at de derfor har bestemt seg for å utvide tilbudet.

   Pia Tjelta og Kåre Conradi i rollene som Rita og Alfred Allmers i Lille Eyolf.
  Foto: Marte Garmann / Nationaltheatret