Her er de hemmelige planene for 22. juli-minnesmerket

Navnene på alle nordmenn som opplevde terrorangrepet 22. juli 2011 skulle risses inn i stein Regjeringskvartalet. Kunstneren ville at vi skulle lete etter navnet vårt.

Jonas Dahlberg ville risse inn navnene på alle nordmenn i Regjeringskvartalet

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg ville risse inn navnene på alle nordmenn i Regjeringskvartalet, slik at vi kunne finne oss selv.

Foto: Jonas Dahlberg Studio

Kunstner Jonas Dahlbergs skrinlagte minnested på i odden på Sørbråten er kjent. Men publikum har ikke sett planene for minnestedet i Regjeringskvartalet før Aftenposten presenterte det i dagens avis.

Steinhellene i Regjeringskvartalet skulle inneholde mer enn fem millioner navn

Steinhellene i Regjeringskvartalet skulle inneholde mer enn fem millioner navn.

Foto: Jonas Dahlberg Studio

Vi skulle lete etter navnet vårt

Minnestedet i Regjeringskvartalet skulle bestå av en rekke svarte steinheller, der navnene på alle folkeregistrerte nordmenn med bopel i Norge den 22. juli 2011 var risset inn, tett i tett.

Navnene på de 77 som ble drept skulle omgis av litt mer luft enn de andre.

Navnene på alle nordmenn skulle risses inn i steinen

De 77 navnene på de omkomne skulle omgis med mer luft enn de andre.

Foto: Jonas Dahlberg Studio

«Vi kan forestille oss at vi beveger oss gjennom minnestedet og lener oss frem for å se nærmere på navnene på steinhellene for å prøve å finne noen vi kjenner. Så støter vi på et navn med litt mer plass rundt seg, så et til. Det er et navn omgitt av luft, som et åndedrag, som tilhører et offer», skriver Jonas Dahlberg i en pressemelding.

Han fortsetter:

«Å finne seg selv betyr å stille seg ansikt til ansikt med en større sannhet: Det å leve innebærer et ansvar for andre. Det innebærer til og med ansvar for det som skjedde i Norge 22. juli 2011.»

Tre års arbeid forgjeves

Hverken Dahlbergs minnested i Regjeringskvartalet eller på Sørbråten blir noe av, fordi regjeringen brøt kontrakten med Dahlberg forrige uke etter en omfattende strid med naboene på Utøya.

Da hadde det gått mer enn tre år siden Jonas Dahlberg vant konkurransen om å utforme de nasjonale minnestedene.

Regjeringen bestemte samtidig at statens egen kunstorganisasjon, KORO, skulle fratas ansvaret for minnesmerkene.

Kritiserer regjeringen

I et debattinnlegg i Aftenposten går den svenske kunstneren hardt ut mot den norske regjeringen og kritiserer den for "ikke å tro på kunstens rolle, og sier at håndteringen av saken «mildt sagt er bemerkelsesverdig, også i et internasjonalt perspektiv».

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner svarer til avisa at minnestedet i Regjeringskvartalet ble skrinlagt fordi man ikke ville utsette de pårørende etter 22. juli for en ny og vond prosess.

Plassen i Regjeringskvartalet, slik Jonas Dahlberg ville det skulle se ut

Jonas Dahlberg ville risse inn navnene på alle nordmenn i Regjeringskvartalet.

Foto: Jonas Dahlberg Studio

Kulturstrøm

  • Bernies votter er blitt populære

    Vottene Bernie Sanders hadde på under innsettelsen av Joe Biden, stjal mye av oppmerksomheten under seremonien. Mange vil strikke vottene som var en gave til senatoren fra en lærer i Vermont.

  • Skal lage spenningsfilm om korona

    Fantefilm har fått 250.000 kroner i utviklingsstøtte til spenningsfilmen «C19» som tar utgangspunkt i koronapandemien. Pengene kommer fra Norsk filminstitutt, skriver Dagsavisen. Fantefilm har tidligere laget kinofilmene «Bølgen» og «Skjelvet».