Hamsun, «Sult» og stoisk filosofi

«Han er splitter pine gal, Lars!
- Hovedpersonen i Hamsuns «Sult» er jo totalt utflippa!
Jeg skjønner ikke hvordan du skal vise at Hamsuns «Sult» har noe med stoisk filosofi å gjøre?»
«Ikke jeg heller, Knut»

Knut Hamsun
Foto: SCANPIX

Hør: Studio Sokrates: Hamsun, Sult og stoisk filosofi del 1, 13.08.2010

Hør: Studio Sokrates, Hamsun, Sult og stoisk filosofi, del 2 14.08.2010

Se: Studio Sokrates: Hamsun, «Sult» og stoisk filosofi, august 2010

Anekhou kai apekhou
Sa de gamle grekerne. Det betyr «tål!» og vær avholden. Sagt på en annen måte: «du må holde ut – og avstå (fra fristelser og tilfeldige impulser).
Det er snakk om en handlingsregel, kanskje sågar et «kategorisk imperativ»
Bjørnson sa det slik: «Hva du evner, kast av, i de nærmeste krav»

Stoikerne er en gjeng som dukker opp i filosofiens historie etter at de tre store, Sokrates, Platon og Aristoteles er borte. De må ha lett etter «god filosofi for dårlige tider», for grunntanken er å lære å leve med sin skjebne og å praktisere impulskontroll.

Borge, Nilsen og Opdahl i aksjon på Hamsunsenteret
Foto: Ingunn Danielsen Lindbach / NRK

Borge, Nilsen og filosof Opdahl i aksjon på Hamsunsenteret

«..og jeg knep øinene hæftig sammen for å få tårerene bort..»
Det er fortelleren i «Sult» som snakker. (s. 19) Hardt prøvet, men «..det kunde aldrig falde mig ind å gå tilbake på mine ord» (s.34). Man må lure på hvor han kommer fra, denne sultende forfatteren. Dannet og reflektert, «kanskje endog skrive noe om Kants sofismer, eller det filosofiske system…» «.. jeg hadde læst mig øinene ut av skolten og sluttet mig forstanden ut av hjernen – hvad fan hadde jeg igjen for det?» (s.73)

Det er ikke lett å gjøre helten i «Sult» til stoiker. Men jeg tror mange kan være enige i at han i mangt står overfor de samme filosofiske problemstillinger som stoikerne prøvde å møte med god tenkning.
Å tåle og å være avholden er den stoiske maksimen. Hamsuns helt taler om «avsondrethetens hele velvære». Han opplever lykkeglimt, sulten og elendig, men likevel lykkelig: «…og mine øine blev våte over at den lille vilde finne kaken» (s. 158). (Her har han lagt til rette for at et barn skal finne et kakestykke han selv sårt trenger)

Nils Stums Orkester
For tredje år på rad har Studio Sokrates besøkt Hamsundagene på Hamarøy, i år med musikalsk støtte fra fem Narvikgutter: Nils Stums Orkester.

Nils Stums Orkester (Narvik)
Foto: Paul Steinar Samuelsen / NRK

Som leseren skjønner lekte vi oss med tanker om Hamsuns «Sult» og stoisk filosofi. Nils Stums Orkester er Steinar Øyan – Bass, Paul Steinar Samuelsen, Kjøkkenredskaper, Tor Eirik Nergaard – Tangenter, Roy Hanssen – Trommer, Anders Øgsnes – Gitar, Jan Erik Steen – alias Nils Stum – Saxer og fløyte.

Musikken:
1: Gentle Rain (Louis Bonfa)
2: Four (Miles Davis)

3: All the things you are (Hammerstein / Kern)

4: In a sentimental mood (Duke Ellington)

Kulturstrøm