Gullvåg i Ellingsøy

Midt i kirken henger en stor kube ned fra taket. Den har malerier under og på alle fire sider - med motiver som trekker oss rett inn i gudstjenestens handlinger.

Håkon Gullvågs "alterkube" i Ellingsøy kirke (1998).

Håkon Gullvågs kubiske altertavle i Ellingsøy kirke (1998).

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Presseoppslagene har nok vært større for Håkon Gullvågs portretter av kongelige og andre kjendiser enn for hans kirkeutsmykninger. Litt urettferdig, for innen kirkekunsten er Gullvåg virkelig en fornyer.

Suger oss inn

Allerede når vi kommer innenfor døren i Ellingsøy kirke, trekkes vi mot kirkens sentrum. Kirken er firkantet med nederste del av veggen i teglsten. Øvre del er hvit. Det hvitmalte taket har en flott svung og ender i en topp med glass der lyset flommer inn og ned på kuben rett under. Hver av de fire taksidene deles også av en vertikal stripe med glass som gir ytterligere lys til rommet. Under kuben har vi alteret. Bakenfor der ser vi også litt av fondmaleriet på bakveggen, "Den mirakuløse fiskefangsten".

"Nattverden" med deler av "Den mirakuløse fiskefangsten" bak.

'Nattverden' med deler av 'Den mirakuløse fiskefangsten' bak.

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Hvor er Jesus?

Bildet på kuben som vender mot oss fra inngangsdøren, må være nadverden. På langbordet ser vi brød, fisk og vin. Vi kan også telle 12 litt mer diffuse personer rundt bordet - altså disiplene. Men Jesus mangler. Hadde vi vært i kirken under gudstjenesten, hadde imidlertid presten vært tilstede ved alteret og delt ut nadverkssakramentet. For han er jo Jesu stedfortreder på jorden. Maleriet går altså rett inn i en kirkelig handling.

Viktige begivenheter

Til venstre på kuben finner vi motivet "Fotvaskingen" med symboler fra andre hendelser i påsken. Sølvpengene viser til forrådelsen til Judas, og hanen står for Peters fornektelse. Eselet i døråpningen bakerst kan være det Jesus red inn på palmesøndag. På høyre side har Gullvåg malt Korsfestelsen, bakerst er Korsnedtagelsen. Det hele i vakre farger med dramatisk lyssetting der vi kan trekke linjer både til Caravaggio, Tintoretto og El Greco.

Menneskefisker

Fiskefangsten på det runde bildet på fondveggen bak alteret, er dandert i en vifteform slik vi også kan se strømmen av mennesker mot midtgangen og fremover til alteret under nadverdsgangen. Det som sees i maleriet henviser altså også her til det som foregår i kirkerommet.

En av flere

Det er ganske unikt at man i Ålesund kommune har tre kirker med utsmykninger av kjente, norske samtidskunstnere. I denne ukens utgave av Kunstreisen ser vi på Håkon Gullvågs arbeider i Ellingsøy kirke. Neste uke stopper vi ved Haakon Blekens glassmalerier i Spjelkavik kirke og avrunder med Frans Widerbergs utsmykninger i Volsdalen kirke lørdag 30. januar.

Ellingsøy kirke, tegnet av arkitekt Oscar Norderval.

Ellingsøy kirke, tegnet av arkitekt Oscar Norderval, ble innviet i 1998.

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Kulturstrøm

  • WikiLeaks: Assange ute av isolat

    Julian Assange holdes ikke lenger i isolat i fengselet i London, ifølge WikiLeaks. Mandag ble det publisert et åpent brev fra over hundre leger og psykologer, som advarte om at Assange i fengselet hadde blitt utsatt for psykisk tortur.

    Julian Assange