Normal

Gud liker luksus

Pengene flommet inn til Sverige da svensk ostindiske handelskompani begynte å betale seg. Men luksus og overflod var jo ikke forenlig med den svenske nøysomheten på 1700tallet.
Man trengte en ny teologi

Gustav III Adolf
Foto: Wikipedia

Hør: Studio Sokrates: Jazz og filosofi i Stockholm del 6. 17.10.2009

Se: Jazz og filosofi i Stockholm del 6, 17.10.2009

Bildeserie: Jazz og filosofi i Stockholm 2009

Den guddommelige økonomien.
Fram til starten på det Ostindiske eventyret i 1731 tenkte man seg at Vårherre hadde innrettet verden og Sverige som et stort naturlig spiskammers som alle skulle leve av, passe på og vedlikeholde.
Da pengene begynte å flomme inn måtte den herskende religiøse overbevisning tillempes. Han som ordnet den jobben het Carl Gustaf Löwenhielm

Löwenhielm antok at Gud hadde ordnet verden i tre ulike former som passer sammen: Den guddommelige økonomien som tar vare på balansen mellom jorden, plantene, dyr og mennesker. Delene i den guddommelige økonomien tjener til hverandres opprettholdelse.

Oeconomia publica
var den allmenne husholdningen, en slags nasjonaløkonomi der man streber etter balanse mellom nasjonene og mellom gruppene innenfor det enkelte samfunn. Den tredje økonomien er familiens økonomi. Og det er her utsiktene til teologisk forsvar av luksus er de beste.

Oeconomia Privata oppfordrer nemlig det enkelte menneske, den enkelte familie å bruke «de gåvor som naturen lagt til menniskans underhåll». I Sverige hadde man en gammel drøm om at Gud hadde gjort landet uvanlig rikt på skatter og naturressurser. Hadde kanskje ikke Olof Rudbeck «bevist» at Atlantis egentlig var Uppsala?
Dermed var det en ganske enkel religionsfilosofisk oppgave å vise at Gud liker luksus, og at de som ble styrtrike dypest sett tilhører Guds favorittindivider.

Monica og Bill
Om det er snakk om den samme Guden vet jeg ikke, men han sørget i hvert fall for å utruste Monica Zetterlund i Sverige og Bill Evans i USA med særdeles gode musikalske evner. Ikke bare dét – han førte Zetterlund og Evans sammen for at de skulle spille jazz. Hva dette medførte kan du se her:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Zetterlund og Evans lagde en av de to mest selgende platene i Sverige på sekstitallet. Den andre bestselgeren var «Jazz på Svenska» med den unge pianisten Jan Johansson

Hva synes Gud om luksus?
Disse tre artistene presenterer Knut Borge for oss i Studio Sokrates denne uken, jeg klarer bare ikke å la være å legge ved dette lille sluttpoenget:
En amerikansk komiker har sagt følgende:
«Dersom du vil vite hva Gud mener om penger og luksus så skal du bare se på de menneskene han har gitt begge deler».

Musikken
1: Berg-Kirstis Polska (Jan Johansson)
2: Once Upon a Summertime (Zetterlund/Evans)

Kulturstrøm