Hopp til innhold

Kringkastingssjefen gjennomfører store endringer i NRK

Kringkastingssjefen har brukt sine to første måneder i jobben på å planlegge betydelige endringer i NRKs organisasjon.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen informerte om endringer i nyhetsdivisjonen 14. mai 2013.

Etter to måneder i jobben iverksetter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen store endringer i NRK. Her fra allmøte i NRK tirsdag formiddag.

Foto: Magne Hansen / NRK

Fra 15. september blir Nyhetsavdelingen på Marienlyst en egen divisjon med egen direktør.

– Jeg ønsker en kortere og tydeligere linje mellom den operativt ansvarlige for nyheter og meg som sjefredaktør, sier Thor Gjermund Eriksen.

Endringen i organisasjonen skal løfte fram nyheter som kjernen i NRKs oppdrag. Kringkastingssjefen tror ikke publikum vil merke selve organisasjonsendringen.

– Hvordan vi organiserer oss internt, skal i minst grad interessere publikum. Det er tilbudet som er det viktigste. Men nyhetsoppdraget vårt er kjernen i kringkastingsoppdraget. Det er der vi bygger tillit, og dessverre også der vi noen ganger mister publikums tillit, sier Eriksen.

Egen nyhetsdirektør

Per Arne Kalbakk, som i dag er programdirektør for Marienlystdivisjonen, blir ny nyhetsdirektør. Han skal i tiden fram til 15. september arbeide med organiseringen av den nye divisjonen.

– Folk bruker nyheter på helt andre måter enn før, og vi er nødt til å lage en helt ny arbeidsflyt for å møte de nye behovene. Jeg er meget godt fornøyd med at jeg kan konsentrere meg om dette viktige området, sier Kalbakk.

– Jeg er glad for at Per Arne tar denne oppgaven, sier Thor Gjermund Eriksen. – Han kjenner godt utfordringene til nyhetsarbeidet, og vil raskt finne de beste løsningene.

Det er allerede klart at dagens nyhetssjef, Stein Bjøntegård, skal sitte i den nye ledergruppen i divisjonen.

Kringkastingssjefen understreker at antall ansatte i NRK ikke skal øke.

Thor Gjermund Eriksen og Per Arne Kalbakk under tirsdagens informasjonsmøte på NRK.

Per Arne Kalbakk (t.v.) blir nyhetsdirektør i NRK. Her sammen med K-sjef Eriksen under dagens informasjonsmøte på NRK Marienlyst.

Foto: Magne Hansen / NRK

Tettere på nyhetsavdelingen

Nyhetsavdelingen har siden omorganiseringen i 2008 vært en del av Marienlystdivisjonen, hvor også avdelinger som Sport, Underholdning, Produksjonsavdelingen, Kultur, Arkiv og research, Ung, Super og Dokumentar og Samfunn holder til.

Å løfte ut Nyhetsavdelingen som en egen divisjon, skal gjøre nyhetsdirektøren - Per Arne Kalbakk - mer operativ.

– Når du i tillegg til å være ansvarlig for nyheter også har ansvaret for sju andre store avdelinger er det umulig å ha det nyhetsfokuset jeg mener er nødvendig, sier kringkastingssjefen.

– Hva mener du med «nyhetsfokuset»?

– Det innebærer at nyhetsformidlingen skal være NRKs kjerneområde og at vi skal være Norges viktigste nyhetsformidler. Ikke bare på TV og radio, men selvsagt også innen nye medier. Vi har en utfordring med å nå unge mennesker på mobile plattformer. Å nå ut til dem er en ambisjon vi ønsker å nå, utdyper Thor Gjermund Eriksen til NRK.no.

Igangsatt på to måneder

Arbeidet med nyhetsdivisjonen startet da Thor Gjermund Eriksen overtok stillingen som kringkastingssjef i midten av mars.

– Det har vært en målsetting å gjøre dette raskt, forteller Eriksen.

En arbeisgruppe, blant annet bestående av Per Arne Kalbakk, har utredet planene for den nye divisjonen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med det arbeidet de leverte. Det lå en tydelig anbefaling fra gruppen, sier Thor Gjermund Eriksen til NRK.no.

Da tidligere kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas takket av, vedgikk han at han gjerne skulle hatt tettere kontakt med den redaksjonelle ledelsen i organisasjonen.

– I min tid som kringkastingssjef har jeg vært opptatt av å lage et godt etisk rammeverk, men jeg har vært mindre opptatt av å følge det opp. Det burde jeg hatt mer fokus på, uttalte Bjerkaas på sin siste dag på jobben.

Hans-Tore Bjerkaas

Hans-Tore Bjerkaas innrømmet i forbindelse med sin avgang at deler av NRKs etiske arbeid hadde vært for dårlig.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Får ansvar for nyhetsetikk

Antall fellelser i Pressens Faglige Utvalg har fått mange til å stille spørsmål ved etikkstandarden hos kringkasteren. NRK har rundt 3500 ansatte, og er felt oftere i Pressens Faglige Utvalg (PFU) enn riksavisene og TV 2 til sammen.

Kanalen fikk også flengende kritikk for den mye omtalte romsaken, som ble karakterisert som «aktiv historieforfalskning» av Pressens Faglige Utvalg. I etterkant av skandalen lovet NRK en rekke konkrete tiltak.

Systematisk arbeid med kvalitet og etikk blir på toppen av arbeidslista i den nye divisjonen, forteller kringkastingssjefen. Men det er ikke først og fremst på grunn av etikken at NRKs organisering endres.

– Jeg oppfatter at nyhetsavdelingen tok romsaken veldig på alvor. Og jeg understreker at jeg er uenig med dem som mener at vi ikke har tatt presseetikken på alvor. Det er samtidig et faktum at vi har hatt for mange PFU-saker.

– Det er ikke bare på grunn av disse sakene at vi gjennomfører endringen. Det er også for å få bedre arbeidsflyt ogbedre samarbeid på tvers av organisasjonen, forteller Eriksen.

Distriktsdivisjonen består

I de kommende månedene skal alle detaljer på plass. Dette arbeidet skal ledes av Per Arne Kalbakk.

Både organisering, arbeidsflyt, økonomi, HMS, risikoanalyse og en rekke andre ting skal diskuteres. Det har også vært diskutert om ikke dokumentarmiljøet og sporten bør være en del av en nyhetsdivisjon.

– Jeg er opptatt av at vi nå starter konkret og hurtig med å tydeliggjøre nyhetsmiljøet. På litt lengre sikt vil det være naturlig å vurdere dette på nytt, sier Thor Gjermund Eriksen.

Distriktsdivisjonen blir ikke omfattet av denne endringen.

– Denne divisjonen har en tydelig oppgave, men målet må være at en rendyrking av nyhetssatsingen på Marienlyst skal gi positive effekter også lokalt og regionalt, sier kringkastingssjefen.

De øvrige avdelingene i Marienlystdivisjonen, Sport, Underholdning, Produksjonsavdelingen, Kultur, Arkiv og research, Ung, Super og Dokumentar og Samfunn forblir en samlet divisjon.

Stillingen som direktør skal lyses ut før sommeren. Fra 1. juni er Annika Biørnstad konstituert som direktør for denne divisjonen frem til september. I samme periode er Øyvind Lund konstituert som direktør for Kringkasterdivisjonen.

Kulturstrøm

 • Besøksrekord for Deichman

  Bibliotekene i Oslo hadde 4,6 millioner besøkende i 2022. Det er en økning på 1,5 millioner sammenlignet med normalåret 2019. I tillegg fikk bibliotekene 48 000 nye lånere.

  I året som gikk bidro Deichmans 24 biblioteker, spesialavdelinger og pilotprosjekter til veksten. Det nye hovedbiblioteket er hovedgrunnen til den store veksten, men også nyoppussede lokalbibliotek bidro til at flere bruker Oslos folkebibliotek.

 • «Ellos Eatnu – La elva leve» vant to priser på filmfestivalen i Göteborg

  Den norske filmen «Ellos Eatnu – La elva leve» mottok lørdag kveld både publikumsprisen og kritikerprisen på filmfestivalen i Göteborg.

  Den var en av to norske filmer som deltok i den nordiske konkurransen Nordic Dragon Award, og endte opp med å være den filmen festivalpublikummet satte størst pris på.

  Festivalen i Göteborg er Nordens største filmfestival.

  Den norske filmen om Altasaken har artist Ella Marie Hætta Isaksen i hovedrollen.

  – Den setter dagsordenen og gir ny forståelse for et samisk perspektiv på norsk politikk og kraftutbygging, det er fantastisk at både publikummet og kritikerne verdsetter dette så høyt, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

  Filmen vant Den internasjonale filmkritikerorganisasjonen FIPRESCI sin pris. I juryens begrunnelse står det blant annet at «På mesterlig vis formidler filmen den sorgen som ble forårsaket av truslene om forsvinnende kultur og tap av identitet, språk og familiebånd».(NTB)

  Ellos eatnu - La elva leve
  Foto: Mer Filmdistribusjon