Fornøyd med egen innsats

Kulturministeren erkjenner at det fortsatt er langt igjen til målet om å bruke én prosent av statsbudsjettet på kultur, likevel er Giske fornøyd med egen innsats.

Scenekunst
Foto: Nyhetsspiller / NRK


Kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap) presenterte i dag rapporten Kulturløftet 2005-2009 på musikklubben Blå i Oslo.

Rapporten tar for seg målene i Kulturløftets 15 punkter og endringene som har blitt gjort de siste fire årene regjeringen har sittet med makten.

Ikke halvveis til mål

Eli Sollied Øveraas (SP), Trond Giske (AP) og Magnar Bergo (SV) - fra venstre

Eli Sollied Øveraas (SP), Trond Giske (AP) og Magnar Bergo (SV) - fra venstre, ble enige om Kulturløftet på Blå i Oslo i 2004.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Giske erkjenner at han ikke engang er halvveis i å nå målet i Kulturløftets første punkt om at én prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur innen 2014.

Likevel mener han regjeringen er på rett vei.

Mens Bondevik 2-regjeringen brukte 0,78 prosent på kultur i sitt siste budsjettforslag, bruker dagens regjering med Giske i statsrådsstolen 0,86 prosent.

Det tilsvarer en økning over statsbudsjettet med nesten to milliarder kroner.

Lover nye milliarder

- Vi er omtrent i rute med en opptrapping fram mot 2014. Nå er vi halvveis i perioden, og får vi fortsette, er det minst en økning på to nye milliarder i vente, sier Giske.

- Dersom dere får fortsette i fire nye år, mener du det er realistisk å nå målet om én prosent til kultur, når statsbudsjettet øker så mye som det gjør?

- Ja, det avhenger bare av viljen til å legge penger inn i budsjettet, og heldigvis har regjeringen en ledelse som er veldig opptatt av Kulturløftet, sier Giske.

Trapper opp digitalisering

På spørsmål om det er noen punkter i Kulturløftet hvor regjeringen ikke er i rute, svarer Giske:

- Selv om vi har oppfylt nesten alle punktene fem år før tida, har vi en del igjen på bibliotek, kulturskoler og digitalisering, men der også har vi begynt opptrappingen.

Han legger til at folk i Norge også er blitt større konsumenter av kultur.

- Med mer fritid og større kjøpekraft blir ikke materielle goder lenger så avgjørende for livskvaliteten. Folk deltar på spel og festivaler over hele landet. Uten kulturen hadde Norge blitt fattigere, slår Giske fast.

I morgen legger han fram Kulturløftet 2.

Kulturstrøm