Full konflikt i Operaen: Per Boye Hansen hevder han ble nektet å uttale seg

I et åpent brev går operasjef Per Boye Hansen hardt ut mot styret i Den Norske Opera. Han hevder han ble nektet å møte styret for å gi sin versjon av saken mot ham.

Operasjef Per Boye Hansen

STERKE REAKSJONER: Per Boye Hansen må slutte på operaen mot sin vilje, noe som har skapte sterke reaksjoner. Nå kommer operasjefen med sin egen versjon i et åpent brev.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

I mai ble det kjent at operasjefen ikke får fornyet åremålet når det utløper sommeren 2017.

Ellen Horn har tidligere fortalt NRK at det kom bekymringsmeldinger mot Per Boye Hansen, og at det var derfor han ikke fikk forlenget åremålet.

Onsdag formiddag publiserte operasjefen et syv sider langt åpent klagebrev på sin Facebook-side.

Der skriver han blant annet:

«I løpet av hele prosessen er det ikke fremkommet en eneste verifiserbar, konkret hendelse eller handling som underbygger påstander om graverende oppførsel eller uakseptabel lederstil fra min side. Ingen personer har stått fram med navn.»

Etter at brevet ble publisert onsdag formiddag, hasteinnkalte Operaen til et allmøte på huset. Møtet var kun for de ansatte, og det er ikke kjent hva som ble sagt av administrerende direktør Nils Are Lysø, som holdt møtet.

Les også: Pianist Leif Ove Andsnes kaller det en potensiell skandale

NRK-kommentator Agnes Moxnes om operastriden

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes redegjør for konflikten som utspiller seg på Den Norske Opera, en av landets største kulturinstitusjoner.

– Hadde mye på hjertet

Ellen Horn

TIDLIGERE STYRELEDER: I sitt klagebrev hevder Per Boye Hansen at styret i Operaen ikke har gitt ham noen begrunnelse for at han ikke fikk uttale seg i saken.

Foto: Gabrielle Graatrud/NRK

I brevet som Per Boye Hansen har publisert står det at han flere ganger ba om å få møte administrerende direktør Nils Are Lysø, daværende styreleder Ellen Horn og daværende nestleder av styret for å gjennomgå og uttale seg om kritikken mot ham.

«Jeg hadde mye på hjertet både om det uklare grunnlaget for bekymringsmeldingen, om det manglende konkrete innholdet i den og ikke minst om tiltak for å bygge tillit og utvikle samarbeidet med de aktuelle ansatte og deres tillitsvalgte, står det i brevet.»

Hansen skriver også at han ikke fikk vite at administrerende direktør Lysø var i ferd med å komme til en avgjørelse i saken, og at han derfor heller ikke fikk adgang til å uttale seg før det kom en konklusjon i saken.

Allerede 1. februar i år ble jeg spurt av styrets leder og nestleder om jeg ville akseptere en forlengelse av mitt åremål med ett år, fra juli 2017 til juli 2018.

Per Boye Hansen hevder at Operaen opprinnelig ønsket å utvide åremålet.

Konklusjonen ble altså at Per Boye Hansen ikke fikk forlenget åremålet og nå må slutte mot sin vilje.

En personalkonflikt gjør at operasjef Per Boye Hansen ikke får forlenget sitt åremål. Det bekrefter tidligere styreleder for operaen, Ellen Horn overfor Dagsrevyen. Hun sier det er flere bekymringsmeldinger fra de ansatte som ligger til grunn for at operasjefen ikke får fortsette.

Ellen Horn har uttalt at det kom bekymringsmeldinger mot operasjefen. Meldinger som Per Boye Hansen selv mener det ikke finnes grunnlag for.

Retter kritikk mot styret

Ellen Horn har tidligere fortalt NRK følgende om bekymringsmeldingene mot Hansen, som har vært operasjef siden 2012:

– Vi har fått bekymringsmeldinger fra ansatte, og de har vi gått grundig inn i og forsøkt å undersøke bakgrunnen for.

I sitt syv sider lange brev tar Per Boye Hansen for seg Ellen Horns uttalelser til NRK. Han reagerer på Horns uttalelser om at prosessen rundt ham har vært grundig.

«På spørsmål om hva bekymringsmeldingene gikk ut på, sa hun at hun ikke ville uttale seg om det. Dette åpner for spekulasjoner om hvilken adferd jeg hadde gjort meg skyldig i.»

Ifølge Hansen skjedde også dette uten at han ble varslet på forhånd, og mens han var på tjenestereise i utlandet.

Operasjefen mener selv det er snakk om én muntlig bekymringsmelding, og at han selv aldri fikk vite innholdet i den. I etterkant ble det bestilt en arbeidsmiljøundersøkelse av administrerende direktør Lysø.

«Den viste ikke til graverende forhold. Tvert imot viste den at arbeidsmiljøet i operakompaniet i det store og det hele var tilfredsstillende.»

I en kommentar til NRK, sier tidligere styreleder Ellen Horn at hun ikke vil uttale seg mer i media om saken.

– Styret behandlet denne saken og fattet avgjørelsen. Siden det har jeg gått av som styreleder, og jeg synes det blir uryddig av meg å fortsette å uttale meg i media når et nytt styre er valgt.

Så det nødvendig å komme med sin versjon

Operasjefen har tidligere ikke ønsket å gi offentligheten innsyn i interne forhold på huset, men han mener det nå er nødvendig siden tidligere styreleder Ellen Horn og tillitsvalgte har kommet med uttalelser mot ham.

«Jeg har funnet det nødvendig å henvende meg skriftlig til styret for å gi en redegjørelse for behandlingen av saken om forlengelse av mitt åremål», skriver han i starten av brevet.

Til tross for Per Boye Hansens krasse brev mot ledelsen i Operaen, støtter de ansatte ved huset prosessen til ledelsen.

– Vi har fortsatt full tillit til ledelsens vurdering, sier Knut Brotnow, tillitsvalgt ved Den Norske Opera & Ballet til NRK onsdag formiddag.

Ifølge operaen ønsker ikke den nye styrelederen Anne Carine Tanum, som klagebrevet er skrevet til, å uttale seg om saken før det nye styret har hatt sitt første styremøte 11. juni

Kulturstrøm

 • Få donasjoner til Notre-Dames

  Etter at katedralen i Paris ble herjet av brann for to måneder siden lovet flere franske milliardærer anselige donasjoner. Men ingen har oppfylt løftene, skriver SVT. – I stedet er det mindre donasjoner fra vanlige folk som finansierer gjenoppbyggingen

 • Ber om gode jubileumsinnspel

  Bystyret ønskjer forslag og innspel til korleis Stavanger sitt 900-årsjubileum skal feirast i 2025. Invitasjonen går både til private og til lag og organisasjonar. Bystyret løyver to millionar kroner både i 2020 og i 2021 til planlegginga.

  Domkirken i Stavanger
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
 • Skipstunnel kan bli klar i 2025

  Verdens lengste tunnell for skip som er foreslått på Stadt kan tas i bruk i 2025, melder Kystverket, som mener kostnadene kan holdes innenfor rammene til Nasjonal transportplan. Storinget må vedta investeringen. Her kan du se flere bilder av Snøhettas forslag til tunnelen, 1,7 km lang.

  Stad skipstunnel
  Foto: Kystverket/Snøhetta