Frp-ordfører: Vil heller ha oljeboring enn bibliotektilskudd

BODØ (NRK): Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) styrer en av kommunene som bruker minst penger på offentlige bibliotek. Selv tror han kommunens kulturliv vil ha langt mer nytte av en oljesmurt økonomi enn av statlige tilskudd.

Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Hadsel kommune, mener midler til vei og næringsliv vil gjøre mer for kommunen hans enn penger til bibliotek.

HAR IKKE TRUA: Hadsel-ordfører tror kulturen i hans kommune har mer nytte av oljevirksomhet enn av øremerkede midler fra staten.

Valglogo

Fredag fortalte NRK at de kommunale bibliotekene er blant taperne når kommunene kappes i å bygge de flotteste kulturbyggene.

Bibliotekenes situasjon ble naturlig nok også tema i kveldens valgstudio fra Stormen Bibliotek i Bodø.

– Bibliotek er ikke løsningen på alt

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre innledet fredagens debatt med en forsvarstale for de kommunale bibliotekene.

– Bibliotek er mer enn et hus som rommer mange bøker. Vi trenger bibliotek selv om man har Google. Vi har lagt ned bedehuset og mange andre møtesteder. Til slutt vil bibliotekene være det eneste møteplassen, sier Sira Myhre.

Hadsel kommune i er blant kommunene som bruker minst på de offentlige bibliotekene.

Det bekymrer ikke ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp).

- Det er flere som bruker andre kulturtilbud og er opptatt av andre ting. Det blir for snevert å si at biblioteker er løsningen på alt, mener Freiberg.

Sier nei takk til bibliotekpenger

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell tok i debatten til orde for at regjeringen må øremerke midler til bibliotekene, og ikke overlate det til kommunenes egne prioriteringer.

– Når det virkelig gjelder, som det gjorde med barnehagene, er det nødvendig at politikerne nasjonalt rydder ting til side og øremerker, mente Solhjell.

Freiberg mente på sin side at hans kommune klarer seg fint uten øremerkede bibliotektilskudd.

– Vi trenger penger, men vi trenger ikke få dem øremerket. Debatten om bibliotek er bra for dem som bruker bibliotekene, men mange er opptatt av helt andre kulturarenaer.

Hadsel-ordføreren tror det lokale kulturlivet har mer nytte av at den lokale økonomien smøres av olje.

– Hvis de er noe jeg ønsker på vegne av min kommune og Lofoten og Vesterålen, er det at de åpner oljefeltene Nordland VI og VII.

Han har uansett ikke tro på at kulturtilbudet gjør kommunen hans mer attraktiv for tilflyttere.

– En god del mennesker har flyttet til vår kommune. Det er ikke ett menneske som har flyttet til Hadsel fordi vi har et folkebibliotek, fastslo Freiberg.

Bård Vegar Solhjell (SV) har forståelse for at flere kommuner nedprioriterer kultur, men vil øremerke milder for å sikre at kulturtilbudet styrkes.

VIL HJELPE: SV-nestleder Bård Vegar Solhjell mener det er så viktig å styrke bibliotekene at staten må gi Kommune-Norge øremerkede bibliotekmidler.

Kulturstrøm

  • Phil Spector er død

    Musikkprodusenten Phil Spector er død, 81 år gammel. Det melder TMZ. Amerikaneren sonet en fengselsstraff for drap med en minstetid på 19 år for å ha drept skuespilleren Lana Clarkson i 2003.

    Phil Spector
    Foto: Pool / REUTERS