NRK Meny
Normal

Forskning som u-hjelp

I Nordens største bokprosjekt noensinne kartlegger svenskene alle arter i svensk natur.

Tømmer
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mer enn hundre bøker skal gis ut, og føreløpig har det kommet seks verk. I de første bøkene har det blitt fokusert på artenes utbredelse i hele Norden, men hvis ikke svenskene får økonomisk støtte må de nøye seg med å bare fokusere på arter i Sverige.

Hør radioreportasjen her: Artsmangfoldforsking om u-hjelp

- For norsk medvirkning kommer man langt med 50 millioner kroner i året. Foreløpig har svenskene drevet nærmest u-hjelp overfor Norge med prosjektet, mener Rune Aanderaa, som er leder for Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

Må vente

Både Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet har blitt invitert til samarbeid av den svenske artsdatabanken. Til tross for at departementene føler at prosjektet er svært interessant og aktuelt, har de ikke anledning til samarbeid i 2008 på grunn av budsjettmessige grunner. Derfor må de vente til etter at statsbudsjettet for 2009 er behandlet i Stortinget før de kan diskutere et samarbeid til neste år.

- Det er mye bedre å gjøre dette i samarbeid, og dele på arbeidsoppgavene, enn å måtte tusle rundt på egen hånd etterpå og prøve å finne ut hvordan man skal gjøre det, sier lederen for SABIMA.