Hopp til innhold

Forsker: – Regjeringen har overreagert i nedstengningen av kulturlivet

– Ingen tvil om at kultur er viktig for folks mentale helse, svarer Abid Raja. Kulturministeren mener regjeringen har prioritert å holde kulturen åpen. Nå oppfordrer han byrådet i Oslo til å gjøre det samme.

Aksel Hagen Tjora

Aksel Tjora er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Han har forsket mye på interaksjon mellom mennesker og hva det gjør med oss.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Fordelen med å gå på en konsert eller en teaterforestilling er at du kan få en følelse av fellesskap, selv om du går dit alene, sier Aksel Tjora.

Professoren ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU mener regjeringen kan ha undervurdert betydningen av kulturaktiviteter for folk under pandemien. Som konserter, teater og kino.

Tjora har forsket mye på interaksjon mellom mennesker, blant annet i kulturlivet - og hva det gjør med oss.

– Jeg forstår at de stengte ned mye i starten av pandemien, da vi visste lite. Men over tid har nok regjeringen overreagert i nedstengningen av kulturlivet, sier han.

Tjora viser blant annet til studentundersøkelsen der nær halvparten svarte at de har alvorlige psykiske plager, som blant annet ensomhet.

Psykolog Peder Kjøs sin rapport til regjeringen viste riktignok at det ikke er noen klar forverring av folks psykiske helse under pandemien, men den viser også at livskvaliteten har blitt betydelig redusert for mange av oss.

Lavere risiko for depresjon hos dem som gikk på kino

Tjora sier han forstår at smittevernet må tas hensyn til, men han mener likevel at noe av det regjeringen kunne ha gjort for folks mentale helse hadde vært å holde kulturlivet mer åpent.

Han viser blant annet til forskning gjort ved University College London før pandemien, som kom frem til at en person som jevnlig benytter seg av kulturelle tilbud har betydelig lavere risiko for å utvikle depresjon etter at man fyller 50 år.

Dette er uavhengig av kjønn, helse, formue, utdanning og hvor sosial personen var i utgangspunktet.

– Det er en veldig god studie som viser ganske tydelig at det å delta på kulturelle hendelser har en klar betydning.

Kulturministeren: – Forstår behovet

– Det er ingen tvil om at kulturelle opplevelser beriker oss og at det er viktig for folks mentale helse. Vi forstår godt at mange savner dette, sier Abid Raja.

Abid Raja etter møte med Tom Cruise.

Kulturminister Abid Raja (V) mener regjeringen har gjort det de kan for å holde kulturen mest mulig åpen under pandemien.

Foto: Remi Sagen / NRK

Kulturministeren mener regjeringen har gjort det de kan for å holde kulturlivet åpent under pandemien. Han mener ikke at kulturbransjen har blitt nedprioritert.

– Med unntak av perioden fra slutten av mars til trinn 1 har ikke kulturen blitt stengt ned av regjeringen, men det har vært lokale begrensninger mange steder – blant annet i Oslo.

– Hva syntes du om at utepils og treningssenter står høyere opp på prioriteringslista til Oslo enn kino og teater – når de en gang skal gjenåpne?

– Når Oslo skal gjenåpne så håper jeg at byrådet prioriterer kultur på lik linje med andre næringslivsaktører.

– Syntes du at byrådet prioriterer kulturen i den gjenåpningsplanen som nå foreligger?

– Det må byrådet svare for selv. Men jeg vil komme med en høflig anmodning om at de prioriterer kulturen når Oslo skal gjenåpnes, svarer kulturministeren.

Vil vurdere justeringer i Oslos gjenåpningsplan

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Samy Gamal, ønsker å påminne kulturministeren om at byrådet får råd fra nasjonale myndigheter om gjenåpning, som også kulturministeren er en del av.

– Jeg er glad kulturministeren er opptatt av kulturlivet i Oslo, og håper det også gir seg utslag i kompensasjons- og stimuleringsordningene til kulturlivet i hovedstaden.

Gamal sier til NRK at byrådet vurderer justeringer i gjenåpningsplanen kommende uke, etter innspill fra blant annet kulturbransjen selv.

Kulturstrøm