Forskar kritisk til medias bruk av meiningsmålingar

Medieforskar Bente Kalsnes meiner det blir vanskelegare for folk å bestemme seg for kva dei skal stemme, når det er oppturar og nedturar på målingane som kjem i fyrste rekke.

Bente Kalsnes

MÅLINGANE TEK FOR MYKJE MERKSEMD: Medieforskar Bente Kalsnes er kritisk til medias bruk av meiningsmålingar i denne valkampen.

Foto: Sonja Balci / HiOA

– Det blir meir fokus på strategi, politisk spel og samarbeidspartnarar, altså ting det eigentleg ikkje går an å avgjera før etter valet.

Bente Kalsnes er fyrsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ho ser ein tendens til at media lar valkampen dreie seg for mykje om meiningsmålingar, medan dei politiske sakene kjem i bakgrunnen. Blant anna trekkjer ho fram alle sakene rundt Arbeidarpartiet sitt fall på målingane.

Dette kan gjera det vanskelegare for veljarane, meiner ho.

– Det blir mindre merksemd rundt sakene og skilnadane mellom partia. Det kan gjera det vanskelegare for veljarane å skulle orientere seg om dei store politiske spørsmåla.

– Premissen er feil

Karianne Solbrække TV 2

HAR BLITT FÆRRE MÅLINGAR: Karianne Solbrække i TV2 meiner meiningsmålingane utgjer ein liten del av den totale valkampdekninga.

Foto: TV 2

Nyheitsredaktør i TV2, Karianne Solbrække, fortel at dei publiserer færre meiningsmålingar i år enn dei har gjort ved tidlegare val. Denne veka har TV2 målingar kvar dag, veka før hadde dei fem målingar, og veka før der att hadde dei to målingar.

– Premissen til Bente Kalsnes er feil, for det er faktisk ikkje fleire målingar enn før.

Solbrække seier at sjåarane set pris på målingane som kjem, men meiner at dei utgjer ein liten del av heile bildet.

– Totalt sett har vi ei meir omfattande valdekning enn nokon gong før. Målingane er viktige for oss, men er ikkje ein stor del av dekninga.

Handlar om presentasjonen

Bente Kalsnes seier at Solbrække nok har rett i at dei har færre målingar, dersom ein ser isolert på det. Men det totale inntrykket er at målingane i stor grad styrer valkampdekninga på grunn av presentasjonen.

– Når dei sakene kjem på framsida, som mobile nyheitsvarsel eller er fyrst i fjernsynssendingane, får ein inntrykk av at dette er den store, viktige saka.

Kulturstrøm

  • Flere prisvinnere

    Filmen «EPA» fra Sverige gikk av med prisen Tromsøpalmen under TIFF 2021. De hadde den beste filmen i sideprogrammet Film fra nord. Vinneren av den norske fredsfilmprisen gikk til «Det finnes ingen djevel», fra Iran, Tyskland og Tsjekkia.

    Det finnes ingen djevel
  • Putin kondolerer etter Kings død

    Russlands president Vladimir Putin kondolerer etter dødsfallet til den amerikanske tv-veteranen Larry King. Putin ble intervjuet flere ganger av King, og verdsatte hans profesjonalitet og faglige tyngde, sier en talsmann til nyhetsbyrået RIA.