Hopp til innhold

Norske forlag føler seg presset ut av skolebokmarked

Videregående skoler får digitale bøker og filmer gratis av det offentlige. Denne praksisen ønsker norske forlag å stanse.

Elever i videregående skole

Nasjonal digital læringsarena leverer digitale læremidler gratis til norske videregående skoler.

Foto: Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Per Christian Opsahl

Per Christian Opsahl

Foto: Forleggerforeningen

Det fylkeskommunale prosjektet Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) leverer digitale læremidler gratis til de videregående skolene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Forlagene føler seg tilsidesatt og melder nå NDLA inn for ESA-domstolen.

– Her er det skapt en virksomhet som norsk skole ikke trenger, sier administrerende direktør Per Christian Opsahl i Den norske forleggerforening .

Han er lei av at den offentlige nettsatsingen NDLA skyver forlagene til side. Forleggerne mener NDLA er et brudd på EØS-avtalen og klager nå arenaen inn for ESA (EFTAs overvåkningsorgan), som skal sikre at Norge overholder sine forpliktelser i EØS-avtalen.

Umulig å konkurrere

Læremidlene til NDLA er gratis for de videregående skolene, men forlagene må konkurrere på et kommersielt grunnlag. Dermed får NDLA et konkurransefortrinn som direkte berører andre aktører på markedet, hevder forleggerforeningen.

– Vi ønsker også å kunne være til stede på den digitale arenaen. Vi har utviklet mange digitale læremidler og gjør det fortsatt. Men, i og med at skolene får dette gratis fra deres egen produsent, hvordan skal det være mulig for forlagene å utvikle læremidler som de må ta betalt for? spør Opsahl.

Stilles spørsmål rundt kvalitet

Siden NDLA ble åpnet i 2007 har det stormet rundt det fylkeskommunale samarbeidsprosjektet. Det har blant annet blitt stilt spørsmål rundt kvaliteten på prosjektet som leverer digitale læremiddel gratis til de videregående skolene.

William Nygaard

William Nygaard

Foto: NRK

I august i fjor gikk forlegger William Nygård ut og var kritisk til etableringen av NDLA. Nygaard mente NDLA ville føre til en monopolisering av læremiddeltilbudet.

Forlagene har kritisert det offentlige tilbudet for å være konkurransevridende. De har utarbeidet en rapport som konkluderer med at NDLA bryter EØS-avtalen og dermed kan være ulovlig. Derfor klager de nå NDLA inn for domstolen, som skal sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser.

– Vi har hele tiden stilt spørsmål ved NDLAs virksomhet. Og når vi har fått signaler om at dette kan være ulovlig, så er dette et forhold som vi synes er alvorlig og oppsiktsvekkende og synes det er all grunn til å forfølge det videre, sier Opsahl.

– Lite dialog

Kunnskapsdepartementet stiller kvalitetskrav til NDLA og har det overordnede ansvaret. Ingen i departementet vil kommentere saken så lenge de ikke er kjent med innholdet i klagen.

Men,en mangeårig diskusjon til tross, mener styrelederen i NDLA, Marit Schønberg, at dette burde vært løst uten å gå til ESA.

– Det kunne vært mulig å snakket om det og tolket lovverket i fellesskap for å få en avklaring. Det har vært lite dialog om dette, sier Schønberg til NRK.

Kulturstrøm