Flengende kritikk av NRK i Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet mener at tiltakene NRK har iverksatt i kjølvannet av romkvinnesaken ikke er gode nok, og kom med flengende kritikk da saken ble behandlet torsdag.

Kringkastingsrådet behandler romkvinnesaken

Kringkastingsrådet behandlet den såkalte romkvinnesaken torsdag.

Foto: NRK

Torsdag var den omstridte romfolk-reportasjen som ble sendt i Dagsrevyen 12. januar oppe til behandling i Kringkastingsrådet.

Rådet var samstemt om at reportasjen aldri burde ha vært sendt.

Flere av rådsmedlemmene var også sterkt kritiske til måten saken har blitt håndtert på i ettertid.

Åpenhet

Mye av diskusjonen i Kringkastingsrådet dreide seg om hvorvidt NRK har vært åpne nok om de vurderingene som ble gjort da det ble besluttet å sende reportasjen.

Rådet uttrykte at de setter pris på tiltakene som er satt i gang i kjølvannet av saken, men mener at NRK ikke har gjort nok.

Et enstemmig råd gikk derfor inn for et vedtak der det blant annet heter følgende:

– Rådet finner likevel at NRKs tiltak ikke er gode nok. NRK har markert at de ikke har ønsket å gi innsyn verken i hvilke konkrete vurderinger som ble gjort i Dagsrevyredaksjonen den aktuelle dagen spesielt eller i redaksjonelle vurderinger generelt. Dette er en holdning som er i utakt med de kravene man i dag har til åpenhet i samfunnet for øvrig.

– Utøvelse av redaktøransvar, kildevern og beskyttelse av enkeltmedarbeidere skal ikke hindre NRK fra å vise åpenhet rundt de journalistiske vurederinger som gjøres i en redaksjon, heter det videre.

Thor Gjermund Eriksen og Sylfest Lomheim under behandlingen av romkvinne-saken i K-rådet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og nestleder i Kringkastingsrådet Sylfest Lomheim under dagens gjennomgang av romkvinne-saken.

Foto: NRK

Flengende kritikk

Mange av rådsmedlemmene var skarpe i sin kritikk av NRK. Her er noe av det som ble sagt under møtet:

Grete Fossum, Ap-politiker:

– Jeg er dypt skuffet av NRK. Feil kan vi alle gjøre, men jeg ser på dette som en systemfeil og ikke en enkeltepisode.

Knut Haavik, tidligere Se og hør-redaktør og forfatter:

– Etter min oppfatning aksepterer NRK her journalistisk svindel, journalistisk underslag.

Frank Rossavik, journalist og forfatter:

– Det å vinkle saker betyr ikke at man skal fjerne alle andre sider av saken, og slette vesentlige opplysninger. Det kan ikke brukes som en unnskyldning.

Afshan Rafiq, høyrepolitiker:

– Det gode som har kommet med denne saken, er at mediene har utøvet en sosial kontroll med hverandre, som gjør at vi kan føle oss trygge på at noen tar opp kritikken, og at det får konsekvenser.

May E. Hansen, SV-politiker:

– Dette er uakseptabelt. Denne institusjonen har en unik rolle. Folk tror på NRK. Det gjør jeg også, og jeg føler meg veldig lurt i denne saken.

Gerd von der Lippe, professor:

Henvendt til kringkastingssjefen: – Guri, for en «flying start» du hadde fått hvis du hadde tort å ta diskusjonen om å åpne opp på noen vesentlige områder. Alt bør ikke forandres, men dette må dere gjøre noe med.

– Forferdelig

Dagens møte i Kringkastingsrådet var kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen første, etter at han tok over jobben 11. mars.

For øvrig var NRK-ledelsen representert ved programsjef Per Arne Kalbakk, nyhetssjef Stein Bjøntegård og mediedirektør Annika Biørnstad.

Ledelsen understrekte at de tar saken på dypeste alvor.

– Dette er en forferdelig sak, en pinlig sak, som har gått på vår stolthet. Vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp det inntrykket som er skapt her, om at vi prøver å lure folk, sa nyhetsredaktør Stein Bjøntegård.

– Oppriktig vondt

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hadde ennå ikke begynt i jobben da romsaken ble sendt, men påpekte at også han har fått inntrykk av at saken er langt framme i bevisstheten i NRK.

– Jeg har gått litt rundt i gangene og snakket med folk. Og jeg har inntrykk av at denne saken har gjort oppriktig vondt. Det tyder på at den blir tatt på alvor, sa kringkastingssjefen.

Ledelsen bedyrer at de vil se nærmere på spørsmålet om åpenhet.

– Jeg noterer meg diskusjonen om hvordan vi kan håndtere en større åpenhet, og det er nettopp noe vi jobber med og som vi vil komme tilbake til, sa programsjef Per Arne Kalbakk.

Utelot opplysninger

NRK har fått hard kritikk for romfolk-reportasjen, som ble sendt i Dagsrevyen 12. januar.

Reportasjen fortalte om en 38 år gammel romkvinne som er dømt for menneskehandel, og som opplevde dommen som urettferdig.

Kvinnen er også dømt for å ha medvirket til voldtekt av sin mindreårige datter, noe NRK valgte å unnlate å nevne i reportasjen.

Tidligere kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas har beklaget at saken ble sendt, og måten NRK håndterte saken på i ettertid.

Nyhetsavdelingen har i kjølvannet av saken også innført strakstiltak for å bedre etikkarbeidet.

Kulturstrøm

 • Medrivende islandsk drama

  Noomi Rapace spiller hovedrollen i den islandske filmen «Lamb», som har kinopremiere fredag. Birger Vestmo i Filmpolitiet har sett filmen og mener den har blitt et «mørkt, mystisk og medrivende drama som pirrer nysgjerrigheten». Terningkast 5.

  Spillefilmen Lamb, med Noomi Rapace i hovedrollen.
  Foto: Another World Entertainment
 • 65 millioner kroner til stimulering av filmproduksjon

  – Filmbransjen er hardt rammet av pandemien, og disse stimuleringsmidlene er derfor sårt tiltrengt. Vi ønsker en filmbransje som har kapasitet til å produsere norske kvalitetsfilmer og det bidrar vi nå til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

  Det er Norsk filminstitutt skal forvalte stimuleringsmidlene til filmproduksjon, melder Regjeringen.