NRK Meny
Normal

Festspillene som debattforum

En av Per Boye Hansens nye satsinger er debatter og presentasjoner omkring konsertene, fra Eyvind Solås til professorer.

Eyvind Solås
Foto: Anne Christine Bratt / NRK

Trond Viggo Torgersen
Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

I større grad enn tidligere kan publikum skjerpe appetitten på kunsten gjennom verbale presentasjoner. Trond Viggo Torgersens lunsjprat med festspillkunstnere er det allerede lang tradisjon for og også en debatt i regi av Kritikerlaget.

Men Per Boye Hansen var tidlig klar på at verbaliseringen omkring kunstopplevelsen er viktig for publikum og i år er antallet debatter og innledninger rekordhøyt.

Sex og vold

Konsertinnledninger ved Eyvind Solås føres videre også i år, og også kritikerdebatt (4.juni). Den er naturlig nok viet opera etter Mozartgjestespillet fra Berlin, og sex og vold i operaregi er ett av temaene.

Nytt i år er ytterligere tre Kritikerhjørner i siste festspillhelg med dans, teater og musikk som tema.

Kritikere

Høyest temperatur blir det kanskje når Bergens Tidendes Glenn Erik Haugland og Morgenbladets Magnus Andersson skal finne ut av hvorfor de av og til er så dypt uenige i sine kritikker (3.juni).

Brecht

En av de store satsingene ved årets festspill er oppsetningen av det sceniske oratoriet ”Die Massnahme”(Forholdsregelen) av Eisler og Brecht med premiere 30.mai. Dette musikkteatret fra 1930 blir fulgt opp i en debatt om fremtidens musikkteater (31.mai) og i Kritikerhjørnet (1.juni).

Det internasjonale Griegselskapet, International Grieg Society, har lagt sin konferanse til Bergen. Den begynner onsdag 30.mai under temaet ”Beyond Grieg”, og der skal musikkforskere fra mange kanter av verden, også Japan, drøfte Grieg i internasjonal sammenheng.

Grieg og rock

Foredragene handler bl.a. om Grieg i forhold til Sibelius, Debussy, Ravel, amerikansk musikk og også til jazz, pop og rock.

Det har vært mye diskusjon de siste årene om den tradisjonelle konsertformen og mange forsøk på å bringe inn nye elementer. Det er grunn til å tro at debatter og ulike former for verbalisering omkring programmene er en klok satsing av Festspillene.