NRK Meny
Normal

Fats Waller og Platons idelære:

La oss være rause sier professor Vigdis Songe-Møller og legger til: - For Platon er selve livsmeningen å finne fram til en opprinnelig innsikt, å gjenoppdage en form for fullkommen innsikt, en klarhet som preget våre sjeler f ø r vi ble menneskefødte. – Det er aldeles ikke på viddene å tenke seg at store musikere, store kunstnere h a r en slik innsikt som de ønsker å formidle i sin kunst. – Om ikke Fats Waller ville tent på nettopp dette sitatet – så kan Platon likevel fortelle oss noe meningsfullt.

Hør: Studio Sokrates om Fats Waller og Platons idélære

Selvmedisinering?

Det som ligger bak her er at det er gjennom sjelen vi får innsikt, ikke gjennom sansene våre. Og det kan jo være at all den rusen og alt misbruket vi finner i jazzens verden – at det kanskje er en måte å rense seg på – å komme vekk fra alt det trivielle og å komme nærmere noe opprinnelig?

Idelæren

Platons idelære går kort fortalt ut på at alt som finnes, alt som kan være gjenstand for menneskets sanser – er kopier eller modeller av idealer som forefinnes i det hinsidge – i en verden som i k k e kan være gjenstand for sansene våre.

Denne ideenes verden kommer man under vær med ved å undersøke våre begreper og våre forestillinger om virkeligheten.

Begrepsavklaring:

Det er den sokratiske diskusjonsteknikk som er Platons metode. Ved å undersøke begreper som mot, ære, skjønnhet, rettferdighet – kommer man stadig vekk nærmere en forståelse av hva for eksempel mot innebærer.

Lettere å gripe vingeslaget i Platons tenkning blir det dersom man forestiller seg en undersøkelse som begynner med en studie av for eksempel ti hester. Etter grundige studier over lang tid blir man kanskje i stand til å danne seg et begrep om h e s t e n - bygget på disse erfaringene. Og dette begrepet inneholder en ny og høyere form for viten – men man kan ikke legge sal på begrepet og ri inn i solnedgangen. Slik beveger forståelsen seg fra enkelttingene i sansenes verden mot begrepene og abstraksjonene i ideenes verden. Og i motsetning til hester har ideer evig liv.

Musikk i Studio Sokrates

I denne utgaven av Studio Sokrates presenterer Knut Borge to melodier: Først kommer melodien Louisianna Fairytale en tidlig innspilling der Fats Waller ironiserer over en klassisk sørstatsmelodi - på en måte som egentlig var dristig - og kanskje ikke ufarlig heller. Deretter hører vi Fats Wallers eget storband i en innspilling fra 1941: Rumpsteak Serenade, der entertaineren Waller kommer til sin rett. Borge forteller at der finnes et opptak fra et radioshow som ble sendt julaften der Fats Waller medvirket. Og midt inne i en formidabel pianosolo som får 1812-ouvertyren til å virke som en vuggesang - utbryter Waller plutselig:

- I wonder what the poor folks are doing to night - but I sure would like to do it with them! - Så den ironien var det ingen ting å si på.

Studio Sokrates NRK P2, lørdag 21. april, 2001, kl 1330 og 2130