Hopp til innhold

Får massiv kritikk

Hele ledelsen ved Nasjonalmuseet får omfattende kritikk i rapporten om arbeidsmiljøet som ble offentliggjort i dag.

Nasjonalmuseets direktør Allis Helleland og styreformann Christian Bjelland.

Nasjonalmuseets direktør Allis Helleland og styreformann Christian Bjelland.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Tillitsvalgt Tom Klev tror imidlertid ikke at direktør Allis Hellelands avgang vil løse konfliktene.

– Det at direktøren velger å gå av løser i seg selv ingenting for oss. Vi har fortsatt veldig mye å ta fatt i, sier Klev til NRK Kulturnytt.

Stor intern misnøye

Allis Helleland

Allis Helleland trekker seg som leder for Nasjonalmuseet.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det ble i går kjent at direktør Allis Helleland fratrer sin stilling etter bare halvannet år i lederstolen. Nasjonalmuseet for kunst rommer Nasjonalgalleriet, Samtidskunstmuseet, Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet. Museet har i flere år lidd under stor intern misnøye. Institusjonen mottar over 200 millioner statlige kroner hvert år, og på vårparten så kulturminister Trond Giske situasjonen som så alvorlig at han forlangte en opprydning.

Les: Allis Helland trekker seg
Les: – Styret må sitte

Første skritt er en kartlegging av arbeidsmiljøet som ble offentliggjort i dag. Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført dybdeintervjuer med rundt femti av de ansatte. Direktøren får hard kritikk. Blant annet kommer dette fram:

Bekymringsmeldinger til styret indikerer at de ansatte reagerer på direktørens lederstil. Det går på verbale utsagn og impulsiv adferd som gjør at medarbeiderne føler seg oversett, tilsidesatt eller respektløst behandlet, og at de ikke finner støtte hos direktøren i sitt daglige arbeid. Store grupper av de ansatte har mistillit til styret ved styrelederen.

Klev avviser at de ansatte er tilfredse med at Helleland går av på bakgrunn av de mange klagene som er rettet mot henne.

– Vi er i en slitsom situasjon, og det er klart at rapporten peker på problemer i organisasjonen som strekker seg dypere enn direktøren, sier Klev.

Styret får også kritikk

Likevel konkluderes det med at problemene har tiltatt etter Hellelands inntreden i Nasjonalmuseet. Men arbeidsforskningsinstituttet er også kritisk til styret. Det anbefales at styret sørger for en bedre kommunikasjon både med direktøren og de ansatte. Klev ønsker ikke å uttale seg om det er krefter ved Nasjonalmuseet som mener at styret også burde gått av. Han ønsker å fokusere på framtiden.

– Det viktige nå er at vi får konsolidert oss internt slik at vi får jobbet konstruktivt framover. Når styret blir sittende er det viktig at de tar fatt i tiltakene til forbedring som står i rapporten, mener Klev.

Den generelle ledelsen ved Nasjonalmuseet karakteriseres som svak og ukyndig hva gjelder medarbeidernes kompetanse. Ansvar blir ikke delegert og beslutning blir ikke videreformidlet til dem det gjelder. Derfor konkluderer arbeidsforskningsinstituttet med at Nasjonalmuseet bør omorganiseres.

– Det er noe av det vi har snakket om ganske lenge. Det vil være helt naturlig og fornuftig å gå i den retningen, mener Klev, og påpeker samtidig at en ny direktør bør være flink til å kommunisere med ansatte.

Kulturstrøm