Fant historiske gravhauger på 1881

Tormod Fjeld bruker timevis hver uke til å lete etter kulturminner med flyfoto. Nylig kom han over et stort gravfelt i Råde i Østfold.

Kulturstrøm