Hopp til innhold

Besvimte statsministeren foran Stortinget?

Hvor mye av historien som fortelles i Makta har rot i virkeligheten? Her er noen oppklaringer fra femte episode.

Odvar Nordli besvimt foran Stortinget i Makta

Odvar Nordli faller dramatisk om foran Stortinget i siste scene av episode fem.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Fantes «Gompen»?

Arvid Engen med Gompen i Makta

Arvid Engen beundrer den tekniske spionmaskinen «Gompen».

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ja, det gjorde den.

Når Arvid Engen forteller om Ronald Bye sin rolle i etterretningstjenesten, henger han seg særlig opp i ett apparat på Byes hemmelige kontor:

Et overvåkningsapparat kalt «Gompen».

Og «Gompen» fantes i virkeligheten, selv om svært få visste om den.

Apparatet var en sentral del av en ulovlig avlyttingsvirksomhet som foregikk på Folkets Hus i Oslo. Overvåkningen var et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, LO og ulike hemmelige tjenester.

Engen med Gompen i Makta

Ronald Bye, til venstre, drev med etterretning for å kartlegge venstrevridde politikere i blant annet Ap og LO.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

I serien vises «Gompen» som en større teknisk sak med knapper og lys og ledninger. I virkeligheten var den derimot kun en 10 cm lang metallsylinder med en ledning i hver ende.

«Gompen» fungerte ved at den ble plugget inn i et teakskap med et panel og en båndopptaker. Den ene enden ble plugget til panelet mens den andre ble plugget til enten båndopptakeren eller et par hodetelefoner.

Gompen tegnet av Ronald Bye

Gompen slik den ble tegnet av Ronald Bye.

Foto: Meretebt / CC Wikimedia Commons

Apparatet gjorde det mulig å avlytte og ta opp samtaler på utvalgte rom i Folkets Hus.

Grunnet hemmeligholdet rundt denne ulovlige avlyttingen er det uvisst hva som skjedde med «Gompen». Dens eksistens ble i det hele tatt først kjent for omverdenen på 90-tallet fra Ronald Byes bøker Niende etasje og De visste alt, og Lund-rapporten.

Målet med overvåkingen var hovedsakelig å bekjempe kommunismens innflytelse i Norge. Den siste bekreftede bruken av «Gompen» skjedde på Norges Kommunistiske Parti sitt landsmøte i 1974.

Er Statsministerens kontor i serien ekte?

Statsministerens kontor i Makta

Statsministerens kontor slik det ser ut i Makta.

Foto: NRK/Motlts/Novemberfilm

Nei, det er det ikke.

Mye av episode fem foregår på Odvar Nordlis kontor, med tilhørende omgivelser som møterom og ganger.

Men disse scenene ble ikke spilt inn på Youngstorget, eller noe annet bygg for den saks skyld.

Hele komplekset rundt Statsministerens kontor er bygget i et studio på Jar. Møblene og interiøret er tidsriktig og henter inspirasjon fra 70- og 80-tallet.

Filmstudio på Jar i forbindelse med Makta.

Filmstudioet på Jar, fra en scene hvor Nordli bryter den fjerde veggen.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ellers er kontoret og omgivelsene en fri tolkning fra Motlys og Novemberfilm. De har ikke basert utformingen på hvordan Statsministerens kontor faktisk så ut.

Scenene som finner sted inne på selve partikontoret er derimot spilt inn på lokasjon, men ikke på Youngstorget.

De er spilt inn på det gamle Siemens-bygget i Oslo, som står på Byantikvarens liste over verneverdige bygninger.

Siemens-bygget på Linderud

Rødborgen på Linderud, som bygget også er kalt.

Foto: Chell Hill / Picasa

Ble journalisten Per Vassbotn ansatt som statssekretær?

Per Vassbotn i Makta.

Per Vassbotn i Makta, spilt av Karl Vidar Lende.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ja, og kontroversielt var det.

Selv om Vassbotn kanskje ikke er et like kjent navn for alle i dag, var han en het potet på 70-tallet.

F.v. Reiulf Steen, statsminister Odvar Nordli, Knut Frydenlund og Rolf Hansen. Per Vassbotn bak

Per Vassbotn, stående, i gjevt selskap. Fra venstre, Reiulf Steen, Odvar Nordli, Knut Frydenlund og Rolf Hansen.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Som journalist i Dagbladet var Per Vassbotn sentral i Per Bortens fall som statsminister i 1971. Vassbotn publiserte en artikkel i Dagbladet med fortrolig informasjon fra Borten som var med på å gjøre at han måtte trekke seg.

Bilde av oppslaget i Dagbladet som gjorde at Per Borten måtte gå.
Foto: Dagbladet

Per Vassbotn fortsatte å være tett på politikken som journalist på 70-tallet, og var påfallende godt oppdatert om maktkampen i Arbeiderpartiet.

Han var derfor ikke særlig godt likt av ledelsen, så overraskelsen var stor da han plutselig fikk jobben som statssekretær av Odvar Nordli.

Nærbilde av Vassbotn i Makta.

Per Vassbotn ble en viktig spiller for Nordli i rollen som statssekretær.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ikke bare manglet Vassbotn tilknytning til Arbeiderpartiet og LO, han var en tidligere Venstre-mann. Ansettelsen vakte sterke reaksjoner i partiet, som igjen gjorde at det begynte å storme rundt statsministeren.

Det er for øvrig verdt å nevne at Per Vassbotn var fra Stranda i Møre og Romsdal, og da ikke hadde bergensdialekt slik han har i serien.

Planla Steen i skjul å presse ut Odvar Nordli?

Reiulf Steen i Makta

Et noe sleskt blikk fra Reiulf Steen, mon tro hva han pønsker på?

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Tja, men mest sannsynlig ja.

I en årrekke lekket Reiulf Steen sensitiv informasjon til sin gode venn Arvid Engen, som så tok informasjonen videre til journalister i blant annet Dagbladet og VG.

At informasjonen fra hemmelige møter fant veien til avisforsidene, gjorde at både Nordli og resten av partiledelsen mistenkte en lekkasje fra innsiden.

Lekkasjene nådde et nytt nivå vinteren 1980, da forside på forside i VG tok for seg Nordli sin svake stilling i partiet etter ansettelsen av Vassbotn.

VG-forside om Odvar Nordli 29. januar 1980.

VG-forside 29. januar 1980 om kritiske tilstander i partiet etter ansettelsen av Per Vassbotn.

VG-forside 30. januar 1980 om Odvar Nordli.

VG-forside 30. januar 1980 om at Nordlis situasjon begynner å bli alvorlig.

VG-forside 31. januar om Odvar Nordli

VG-forside 31. januar 1980 om at Steen har fått maktposisjonen.

VG-forside 2. februar om Odvar Nordli.

VG-forside 2. februar 1980 om at det nå er kritisk for Odvar Nordli.

«Sentrale tillitsmenn» ble sagt å være skeptiske til statsministeren. Og kilden bak disse oppslagene? Det var Reiulf Steen naturligvis.

Det er derimot ikke like klart, slik som det blir fremstilt i serien, at Steen ønsket å velte Nordli med disse lekkasjene.

Til Arvid Engen skal Steen ha vist sin støtte overfor Nordli. Han var heller ikke like kritisk til Vassbotn-ansettelsen som andre i partiet, selv om Steen fryktet at Vassbotn ville avsløre ham som «muldvarpen».

Steen treffer på Nordli i Makta

Steen skvetter til når han treffer Vassbotn på partikontoret i Makta.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Gjennom sin tidligere journalistiske omgang med Engen, visste nemlig Vassbotn at det var partiformannen som sto bak lekkasjene.

Og om Steen faktisk ville velte Nordli med mediestormen i 1980, forblir det dessuten uklart hvem han ville hatt som etterfølger. Steen var ikke akkurat begeistret for hovedkandidaten Gro Harlem Brundtland.

Steen og Brundtland i heisen i Makta.

Klein stemning i heisen.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Det er likevel mest sannsynlig at Steen visste hva han gjorde, med mål om å sverte Nordli. Det er ingen hemmelighet at Steen ikke var fornøyd med Statsministeren, og de negative omtalene i pressen førte faktisk til en svekkelse av Nordlis stilling.

Hvem var egentlig Arvid Engen?

arvid engen

Arvid Engen slik han så ut i virkeligheten.

Foto: Agnete Brun / NTB scanpix

Så var det denne mannen da, «Møbelhandleren fra Jessheim».

I Makta brukes Engen som forteller når serieskaperne skal gjengi «sannheten», og fremstilles som en slu og velinformert mann som styrer mye av showet i kulissene.

Og dette er ikke så ulikt hvem Arvid Engen var i virkeligheten.

Det er fortsatt mye som er uvisst rundt Engen, blant annet hvor langt inn i den politiske paien fingrene hans faktisk strakte seg.

Arvid Engen i møbelbutikken sin.

I serien er Arvid Engen på toppen av mye av det som rører seg i Arbeiderpartiet.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Det er likevel ingen tvil om at han kom seg på innsiden av både Arbeiderpartiet, LO og Medie-Norge. Engen knyttet vennskap til maktpersoner som Reiulf Steen, Tor Aspengren og Rolf Hansen.

Gjennom sine kontakter i politikk og media klarte Engen å både informere journalister om ting som rørte seg i politikken, men også politikere om hva ville stå i pressen den neste dagen. Han klarte på mange måter å styre informasjonsflyten begge veier.

Men på tross av dette og nettverket han opparbeidet seg, maktet Engen aldri å påvirke politikken særlig. Kanskje er hans største prestasjon å megle fram et møte mellom Tor Aspengren og Reiulf Steen i 1980 for å diskutere Nordlis posisjon som statsminister.

Møtet mellom Steen, Aspengren og Engen.

Steen, Aspengren og Engen i det nevnte møtet fra episode fem i Makta.

Foto: NRK/MOtlys/Novemberfilm

Ved siden av politikken, ble det også spekulert i om Engen hadde tilknytning til etterretningstjenesten. Flere stusset blant annet på hvor hans formue på 50 millioner kroner, som var en enorm sum på 80-tallet, faktisk stammet fra.

Oppslag i Klassekampen i 1989 om Arvid Engen.

Klassekampens forside fra 1989 om Engens mulige tilknytninger til etterretningstjenesten.

Foto: Klassekampen

Arvid Engen døde under en treningsøkt i 1996, og tok med seg noen av hemmelighetene sine i graven. Det er fortsatt ikke bekreftet eller avkreftet om han drev med etterretning.

Allierte Gro Harlem Brundtland seg med Arvid Jacobsen for å vinne makten tilbake?

Arvid Jacobsen og Gro Harlem Brundtland i Makta.

Jacobsen og Brundtland i dyp samtale foran Stortinget i Makta.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Nei, det gjorde hun ikke.

I serien vises det et sterkt bånd mellom A-pressens redaktør Arvid Jacobsen og Gro Harlem Brundtland, som da var «forvist» til Stortinget.

Han vil desperat at hun skal være mer offensiv og forsøke å ta tilbake makten fra Nordli og Steen. Hun lystrer, og blir blant annet med på A-pressens årsmøte på Dovre for å «innynde» seg hos dem.

Brundtland på A-pressens årsmøte i Makta.

Brundtland i lystig lag med resten av A-pressen på Dovre.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Det stemmer at Jacobsen fikk overtalt Brundtland til å stille på årsmøtet, men utover dette er det lite som tyder på at det fantes kontakt mellom dem.

Mer enn at Jacobsen var begeistret for Brundtland var han kritisk til Reiulf Steen, og mente at partiformannen måtte gå av.

Jacobsens enke og to av hans nære medarbeidere har blant annet forklart at han ikke sto Brundtland nær. I biografien om Brundtland, Makt og mannefall, finner forfatterne heller ingen bevis for at det var særlig kontakt mellom de to.

Brundtland og Jacobsen på A-pressens årsmøte

Brundtland og Jacobsen side om side igjen på årsmøtet på Dovre.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Men, selv om forholdet deres i serien ikke gjenspeiler virkeligheten, fikk deltakelsen hennes på A-pressens årsmøte faktisk betydning for maktkampen i Arbeiderpartiet.

Hun skal ha gjort seg godt likt med en kritisk tale om partiledelsen.

I etterkant ble det publisert fem lederartikler i A-pressen som støttet Brundtland og fremmet henne som Arbeiderpartiets neste leder på bekostning av Nordli og Steen.

Var det Engens samboer som avslørte ham og Steen for partiledelsen?

Ruth overrekker lydbåndet til Vassbotn i Makta.

Lydbåndet med en av samtalene til Steen og Engen i Makta.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Nja, her er kildematerialet ikke helt samstemt.

Samboeren til Arvid Engen, Ruth Damsgård, liker i serien dårlig at Engen og Steen diskuterer stillingen Nordli og lekker ting til pressen. Hun synes statsministeren gjør en god jobb.

Ruth Damsgård med Nordli på TV-en

Han er jo ikke så dum han der Nordli, tenker Ruth Damsgård.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ruth går derfor til Per Vassbotn med et båndopptak av Engen og Steen, som hun ønsker å gi til statsministeren for å vise hva som skjer bak ryggen hans.

Om det var hun som faktisk avslørte Engen og Steen, er dog uvisst.

I den nevnte biografien om Brundtland, står det at det var Ruth som ringte til Statsministerens kontor for å fortelle Vassbotn om lydopptaket.

Ruth Damsgård i telefonen i Makta.

Ruth Damsgård i telefonen i Makta.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Det nevnes ikke om det var hun som selv overleverte lydbåndet til Vassbotn. Nordli ble uansett tilbudt å høre opptaket, men sa med en gang at nei, det ville han ikke.

I Reiulf Steen sin biografi, skriver Hans Olav Lahlum at Vassbotn derimot fikk lydbåndopptaket av Engen selv. Lahlum skriver deretter det samme, at Nordli ble tilbudt å høre opptaket, men takket nei.

Per Vassbotn med båndopptaket i Makta.

I Makta spiller Vassbotn faktisk av lydbåndet for en sjokkert Odvar Nordli.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Uavhengig av hvem som faktisk lekket samtalene mellom Steen og Engen til statsministeren, ble de begge avslørt.

Nordli informerte om Steens lekkasjer til Gro Harlem Brundtland, Ivar Leveraas, utenriksminister Knut Frydenlund og forsvarsminister Thorvald Stoltenberg. For omverdenen forble det hemmelig fram til 1989.

Segnet Odvar Nordli om foran Stortinget?

Odvar Nordli besvimt foran Stortinget i Makta.

En sammensunket Nordli på åpen gate foran tinget i Makta.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Nei, det er det ingen kilder som tyder på.

Tidlig i episoden gjøres det klart at Odvar Nordli sliter med helsen. Han er generelt sliten og har voldsomme hodepiner.

Det kulminerer i at den utmattede statsministeren besvimer foran Stortinget.

Nordli med hodepine i Makta.

Nordli med en dundrende hodepine like før han går i bakken.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

I virkeligheten besvimte aldri Nordli foran tinget, men det er sant at han hadde dårlig helse.

Allerede midt på 70-tallet slet Nordli med migrene, en diagnose han på den tiden ennå ikke hadde fått. Anfallene kunne komme hyppig, og satte statsministeren ute av spill mens det sto på.

I tillegg var han plaget av grå stær, fordøyelsesproblemer og søvnmangel.

Odvar Nordli

Bilde av Nordli fra pressekonferansen hvor han kunngjorde sin avgang i 1981.

Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Nordli var heller ingen ungfole (han var 49 år da han ble statsminister), og de konstante maktkampene i partiet slet ham ut. Dette resulterte i at Statsministeren stadig oftere lengtet hjem til sitt kjære, rolige Hedmark.

Da Nordli til slutt gikk av som statsminister i 1981, siterte han helseplagene som hovedårsak.

Er NRK-mikrofonen tidsriktig?

Bjartmar Gjerde med en gammel NRK-mikrofon.

Minister for Energi- og oljedepartementet Bjartmar Gjerde, svarer for seg med en gammel mikrofon foran seg.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Ja, det er den!

Blant de moderne kameraene og mikrofonene til journalistene dukker det plutselig opp en eldre sak:

Gammel NRK-mikrofon

Godt zoomet inn ser du den enda litt bedre.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Mikrofonen er en RE50-modell, produsert av Electro-Voice.

Den ble introdusert på markedet på 70-tallet og produseres fortsatt! RE50 er spesielt kjent for å være robust, og ryktes å blant annet være god å hamre inn spikre med.

Utover dette ble mikrofonen populær fordi den var nett og enkel å håndtere, og fordi lydkvaliteten var særdeles god.

50 år senere kan mikrofonen fortsatt kjøpes på nettet.

Ble det fremstilt mistillitsforslag mot Nordli-regjeringen etter Kielland-ulykken?

Bjartmar, Nordli og Brundtland i Makta.

Brundtland informerer Bjartmar og Nordli om at det vil stilles mistillitsforslag på Stortinget.

Foto: Makta/Motlys/Novemberfilm

Ja, men det falt gjennom.

27. mars 1980 kantret Alexander Kielland-plattformen i høy sjø og dårlig vær på Ekofiskfeltet.

Ulykken var den verste i Norge siden andre verdenskrig, 123 personer mistet livet.

Kielland-ulykken

Alexander Kielland-plattformen i etterkant av ulykken.

Foto: SIGURDSØN

Odvar Nordli var på hytta på Trysil da ulykken skjedde, og ikke på kontoret slik som i serien. Han fløy inn tidlig neste morgen for å holde pressekonferanse, som er den vi ser utdrag av i episoden.

Ulykken ble fort en politisk betent sak. Oljesektoren var blitt utrolig viktig for norsk økonomi, så det å stanse utbygging av oljevirksomheten var vanskelig.

Avrevet bein fra «Alexander Kielland»-plattformen

Benet som brakk av fra resten av plattformen og gjorde at den veltet.

Foto: Erik Thorberg / SCANPIX

Men, det ble reist kritiske spørsmål om arbeidernes sikkerhet, og hvilket ansvar oljeindustrien og regjeringen hadde i den fatale ulykken.

Det ble nedsatt en undersøkelseskommisjon som skulle finne svar på disse spørsmålene, men undersøkelsen tok lang tid og ble kritisert fra flere hold.

SV lanserte den 6. mai 1980 et mistillitsforslag mot Nordli sin regjering, og mente de måtte stå ansvarlig for katastrofen.

Mistillitsforslaget holdt imidlertid ikke, med 126 stemmer mot, og 5 stemmer for.

Bjartmar og Nordli på en benk i Makta.

Bjartmar Gjerde informerer Nordli om at mistillitsforslaget ikke gikk gjennom.

Foto: NRK/Motlys/Novemberfilm

Kilder:

Hans Olav Lahlum: Reiulf Steen – historien, triumfene og tragediene, Gro Harlem Brundtland: Mitt liv: 1939–1986, Steinar Hansson og Ingolf Håkon Teigene: Makt og mannefall – historien om Gro Harlem Brundtland, Reiulf Steen: Maktkamp: Nye bilder fra et liv, Store Norske Leksikon, Wikipedia, Ronald Bye: Niende etasje, Alf Jacobsen, Finn Sjue, Ronald Bye: De visste alt, Stortinget: Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag – en oversikt, Dagbladet, VG, Klassekampen, Viggo Johansen, Pål. Jørgensen: Edderkoppen – Historien om en møbelhandler

Se episode fem her!

Kulturstrøm

  • Aurora og Kvelertak til Roskilde

    Artisten Aurora og bandet Kvelertak er blant dei som skal opptre på Roskildefestivalen neste år.

    Dei to er førebels dei einaste norske namna som er på neste års program. Roskildefestivalen er den største musikkfestivalen i Norden og éin av dei største i Europa.

    Kvelertak Pressefoto 2022
    Foto: Stian Andersen