Flere velger bort ordet «neger»

Språkrådets nye undersøkelse viser at folk har fått en mer hensynsfull ordbruk, og at få bruker ordet «neger». - Det er på tide, mener Hannah Wozene Kvam.

Hannah Wozene Kvam

– Da vi kjempet for dette i 1993 var det ingen som tenkte over bruken av ordet «neger», sier Hannah Wozene Kvam.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Folk er blitt påpasselige med hvordan de uttaler seg. De velger bort ord som «neger» og «negresse», og velger heller ord som «mørk», sier Edit Bugge til NRK.

Dette er blant resultatene i en ny undersøkelse om sensitive ord som ble presentert på konferansen «Språkdagen 2013 – Troll i ord?» i dag.

Språkforskerne Edit Bugge (Høgskolen i Bergen), Ingunn Indrebø Ims (Universitetet i Oslo) og Endre Brunstad (Universitetet i Bergen) har utført undersøkelsen «Har du en støtende språkbruk?» for Språkrådet.

Undersøkelsen er utført som en språktest på nrk.no, der 15 500 lesere har oppgitt hvilke formuleringer de mener er mest passende i 23 ulike sammenhenger der man omtaler andres egenskaper eller bakgrunn.

HØR: Kulturnytt om språkundersøkelsen

Få benytter ordet neger

Svaralternativene er hentet fra lister fra en rekke interesseorganisasjoner, blant andre Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund.

I et av spørsmålene har deltakerne hatt valget mellom å skrive at moren til forfatteren Alexandre Dumas var «svart», «afrikansk» eller «neger». 20 prosent velger «svart», 73 prosent «afrikansk» og 7 prosent «neger».

I et annet av spørsmålene må deltakerne velge mellom å omtale en kvinne fra New Orleans som «mørk», «afroamerikaner», «neger», «negresse» eller «svart». 39 prosent velger «mørk», 33 prosent velger «afroamerikaner», 9 prosent velger «neger», 4 prosent velger «negresse» og 16 prosent velger «svart».

At flere velger bort ordet «neger» er gode nyheter, mener skuespiller og skribent Hannah Wozene Kvam.

– Det har helt klart skjedd en endring. Vi er inne i en tid der vi kan diskutere dette mer åpent, uten å bli kalt for hårsåre. Ordvalg får mer oppmerksomhet enn før, sier hun.

Kvam som blant annet er kjent fra gruppen Queendom, har kjempet mot bruken av ordet «neger» i 20 år.

– Da vi kjempet for dette i 1993 var det ingen som tenkte over dette. African Youth lagde brosjyren «Kall meg hva jeg vil» med informasjon om ord som «neger» og «mulatt». Mediene slapp oss til, men Språkrådet var ikke med oss den gangen. De kunne ikke forstå debatten og forsvarte ordet «neger», forteller Kvam.

Hun synes det er gledelig at Språkrådet nå setter debatten på dagsordenen.

– Språkrådet den gangen var lite lyttende. Så det må ha skjedd en utvikling i Språkrådet, og det er på tide.

LES OGSÅ: Er det støtende å si «kebabnorsk»?

Mange provosert over undersøkelsen

Den nye undersøkelsen viser at folk generelt er påpasselige med hvordan de ordlegger seg om andre, mens kvinnene er enda mer språklig bevisste enn menn.

– Det er tydelig at kvinner velger ord i tråd med interesseorganisasjonenes anbefalinger, i større grad enn det menn gjør. For eksempel velger flertallet av kvinner å bruke «tegnspråkstolk» foran «døvetolk», i motsetning til menn, sier de tre forskerne bak undersøkelsen.

Et annet funn er at kun 13 prosent føler det naturlig å benytte termen sigøyner, mens hele 63,8 prosent velger romfolk.

Kulturstrøm