NRK Meny
Normal

Erik Haugane

Erik Haugane var gjest i Stjerneklart 23. januar 2012.

Erik Haugane
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

ERIK HAUGANES CV

Erik Haugane ble født i Mo i Rana den 2. februar 1953 som sønn av rådmannssekretær Elsa og verksmester Jørgen Haugane. Han vokste opp i Mo der han gikk på Mo Folkeskole og Mo Realskole og Gymnas. Han hadde sommerjobb ved Rana Gruber. Han var en aktiv grotte- og gruveutforsker i sin ungdom og startet Rana Natur og Ungdom. Han var med og aksjonerte mot vannkraftutbyggingen på Saltfjellet og lyktes i den forstand at området ble nasjonalpark.

Oljegeolog og oljesjef

Etter grunnutdanningen studerte han geologi ved Universitetet i Tromsø og fikk den akademiske tittel cand.real. Etter studiene jobbet han som letegeolog i oljeselskapet Esso før han ble forsker ved SINTEF i Trondheim. En periode var han rådgiver hos Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag før han ble spesialrådgiver i seismikkselskapet Petroleum Geo-Services, PGS. Han var ansvarlig for forretningsutvikling av seismikkindustrien for Asia og Norge for selskapene PGS og Nopec og han var leder for regionkontoret i Singapore i 2 år. I 2001 var han aktivt med da PGS startet oljeselskapet Pertra i Trondheim med sikte på lete- og produksjonsvirksomhet, og Haugane ble selskapets administrerende direktør. Ideen var å utnytte potensialet i de små petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Pertra fikk godkjenning som lisenshaver og operatør på norsk sokkel i februar 2002 og fikk operatøransvaret for Vargfeltet med svært gode resultater.

Det Norske Oljeselskap

Ved slutten av 2004 vedtok styret i Pertra å selge selskapet til kanadiske Talisman Energy, men ledergruppen etablerte et nytt selskap, Pertra Management, som ble et nytt lete- og produksjonsselskap med base i Trondheim. I februar 2006 ble dette nye Pertra omdannet til et såkalt allmennaksjeselskap, Pertra ASA. I 2005 ble Erik Haugane administrerende direktør i Det Norske Oljeselskap som var stiftet allerede i 1971, året før Statoil. I 2007 ble Pertra og DNO International slått sammen til Det norske oljeselskap, fortsatt med hovedkontor i Trondheim. Aker Exploration fusjonerte så med Det norske oljeselskap i 2009 slik at Aker ASA nå er største aksjonær med 40 %. Det norske oljeselskap har over 160 ansatte og sto for ¼ av alle letebrønner på norsk sokkel i fjor med store funn som resultat.

Prisbelønnet

I 2010 fikk Haugane Norsk Petroleumsforenings pris for sin mangeårige rolle som uredd talsmann for petroleumsbransjen.

Familie

Erik Haugane er gift med den jevnaldrende advokaten Venil Katarina Thiis, har barna Helge på 33 og Irina på 28 år og bor like ved Kristiansten Festning i Trondheim.