Engelsk gir kjedelig undervisning

Engelsk brukes mer og mer i undervisningen på høgskoler og universiteter. Det fører til at vitser og gode historier forsvinner fra forelesningene.

Studenter på forelesning

Illustrasjonsbilde.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det viser undersøkelser fra de skandinaviske landene.

Vitser på eget språk

Birgit Brock-Utne er professor i internasjonal pedagogikk. Hun mener at det å undervise på engelsk tar bort mye av det levende og underholdende språket i undervisningen.

- Det er vanskelig å vitse og komme på ordspill når du snakker på et språk du ikke virkelig behersker, sier hun.

Brock-Utne har jobbet lenge med problematikken rundt det å undervise på engelsk, både for folk som snakker norsk - og for folk som snakker swahili.

- Problematikken er veldig tydelig i Tanzania. Her foregår undervisningen på engelsk, men lærerne slår over til swahili når de skal være morsomme, eller har en god historie å fortelle.

- Det uformelle forsvinner

En ny undersøkelse fra Danmark viser at også danske lærere dropper vitsene og de morsomme replikkene når de skal undervise på engelsk.

- Det uformelle språket forsvinner, forteller lektor Hanne Tange.

- Og det uformelle språket er hele poenget med å få en lærer til å stå foran en forsamling og undervise. Læreren skal hjelpe elevene med å forstå vanskelig terminologi og ting de allerede har kunnet lese om i en bok, legger hun til.

- Veldig lærersentrert

I Sverige foregår nå rundt 20 prosent av undervisningen ved de videregående skolene på engelsk. Ifølge en ny doktorgrad blir det mindre småprat også der. Birgit Brock-Utne mener dette er en uheldig utvikling.

- Jeg synes ikke dette er en god løsning. Undervisningen blir helt annerledes. Det blir veldig lærersentrert, og elevene sier nesten ingenting. De sitter der forknytt, og du får ikke den dialogen du hadde før dette ble innført. Det er mye bedre at studenter reiser til utlandet der lærerne har engelsk som førstespråk, sier Brock-Utne.

Hva synes du om undervisning på engelsk? Si din mening!

Kulturstrøm