Disse blir nesten aldri intervjuet

Eldre over 67 år er nesten usynlige i norske medier, ifølge en nylig publisert medieundersøkelse. – Det er problematisk for samfunnet, sier medieforsker.

Frogner seniorsenter

DISKUTERER både nyheter og samfunnsspørsmål på Frogner seniorsenter. Men Karl Johan Måseide (84, f.v.), Bjørn Eklund (69), Lasse Borgen (71) og Knut Eklund (71) blir nesten aldri intervjuet av norske medier.

Foto: Kristine Sterud / NRK

– Pressen bidrar til å konstruere vår oppfatning av samfunnet, og når det mangler en gruppe av mennesker i mediedekningen, tenker vi det er problematisk, sier førstelektor i journalistikk og medieforsker Hilde Kristin Dahlstrøm til NRK.

Sammen med Nina Skråmestø Nesheim og Bjørg M. Nyjordet fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har hun registrert og telt antall kilder brukt i 14 norske mediehus og Dagsrevyen i 2015. De har også registrert alderen på kildene.

Av 1871 kilder var bare 1,7 % eldre enn 67 år.

Mediehøgskolen Gimlekollen

Fra venstre: Nina Skråmestø Nesheim, Hilde Kristin Dahlstrøm og Bjørg M. Nyjordet har telt og registrert alderen på kilder som er brukt i norske medier.

Foto: Egil Sæbø

– Det er problematisk for samfunnet, for vi mister de eldres perspektiv og oppfatning. Og det kan være et problem for denne gruppa fordi de kan oppleve å bli tilsidesatt og usynliggjort, og det kan føre til at de får en lavere følelse av tilhørighet i samfunnet, sier Dahlstrøm.

Hun sier eldre ofte opplever konsekvenser av beslutninger som er tatt, og derfor er det viktig å intervjue dem om deres meninger i samfunnet.

Det var forskning.no som først omtalte saken.

Følger med på nyhetene

På Frogner seniorsenter møtes pensjonister til sosialt samvær, kurs og diskusjoner. De kjenner seg igjen i tilsidesettingen.

– Det ser vi spesielt når det gjelder byplanlegging. Der har ikke eldre noe å si i det hele tatt. Det er en kommunikasjonssvikt, eller kanskje en uvilje til å lytte til eldre, mener Karl Johan Måseide.

De følger godt med på nyheter, men å bli intervjuet selv skjer ikke så ofte.

– Man blir ikke så lett hørt i vår aldersgruppen, som kanskje yngre aldersgrupper gjør, sier Knut Eklund.

Frogner seniorsenter

BJØRN EKLUND (69, t.v.) ønsker gjerne å snakke med journalister. Det er Lasse Borgen (71), Knut Eklund (71) og Karl Johan Måseide (84) enige i.

Foto: Kristine Sterud / NRK

Flere grunner til dette

Kildene som brukes i norske medier er for det meste folk i arbeidslivet, og som uttaler seg i kraft av sin stilling eller ekspertise. Flertallet av kildene som brukes i mediene er mellom 20 og 66 år, og flertallet er menn.

En annen grunn til at eldre nesten er usynlige i mediene, er rett og slett at journalister ikke har tid til å prioritere å oppsøke dem.

– Jeg tror noe av utfordringen er at vi generelt har for lett til å ty til de kildene som er lette å finne, som vi vet stiller opp og som vi vet er forberedt på å snakke med journalister, sier leder i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

Arne Jensen

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier journalister ofte går etter de lette løsningene i jakten på kilder.

Foto: Ragnar Hartvig

Han sier mediene alltid kan bli bedre til å søke mangfold i kildene sine, og bevissthet er et steg i riktig retning.

– Flere medier har hatt kampanjer hvor de telte kildene sine med tanke på kjønn. Der man gjorde dette, økte andelen kvinner. Det går an å jobbe med dette, men da må det primært jobbes med i hver enkelt redaksjon, sier han.

Kulturstrøm