Prøveavtale om e-bokutlån blir ikke forlenget

Norsk bibliotekforening reagerer etter at prøveprosjektet med utlån av e-bøker i bibliotekene ikke blir forlenget. Det skjer før prosjektet har kommet skikkelig i gang.

iPad med ebok

Forleggerforeningen og Forfatterforeningen er uenig med Bibliotekforeningen. Derfor blir ikke prøveavtalen om e-bokutlån ved norske bibliotek videreført til 2013.

Foto: Ana Leticia Sigvartsen / NRK

Anette Kure

Det er synd for bibliotekene, forlagene og forfatterne at prøveordningen med utlån av e-bøker ikke blir videreført, mener Anette Kure i Norsk bibliotekforening.

Foto: Tore Buarøy

– Det er synd prosjektet ikke blir forlenget. Det er synd for bibliotekene, men også for forfattere og forlag. Vi hadde trodd at vi endelig kunne komme i gang med utlån av e-bøker. Nå er det tilbake på stedet hvil, sier nestleder Anette Kure i Norsk bibliotekforening til NTB.

Kulturrådets prøveprosjekt startet 1. januar i år, og omfatter sju bibliotek/biblioteksammenslutninger, men bare to har kommet i gang med utlån.

Uenige om fjernlån

Bibliotekforeningen ønsket å forlenge prosjektet. Det gjorde også Kulturrådet. Rådet sendte i oktober et brev om dette til forhandlingspartene, det vil si Forleggerforeningen og Forfatterforeningen.

– Vi fikk et ganske likelydende svar i november, der de stilte seg positive til forlengelse, men stilte visse betingelser. Den ene gikk på selve databaseløsningen, den andre på måtene bibliotekene er organisert på. De ønsket ikke at flere biblioteker skulle gå sammen om e-bokutlån, sier konstituert seksjonssjef Arne Vestbø i Kulturrådet til NTB.

I et brev til Kulturrådet skriver Forleggerforeningen at de ikke ønsker «fjernlån av ebøker, derfor må prøveprosjektets lisenser bare dedikeres til enkeltbibliotek».

Forfatterforeningen misliker «en modell der e-bokutlåns-lisensene under innkjøpsordningen distribueres til bibliotekgrupper som hver for seg vil virke som en sentral for de underliggende bibliotek i regionen eller området».

Kulturrådet ba Norsk Bibliotekforening om råd, og Bibliotekforeningen mente at prosjektet burde videreføres slik det opprinnelig var planlagt.

«Et formål for et prøveprosjekt bør være å kunne teste ut og samle inn kunnskap om ulike modeller», svarte Norsk Bibliotekforening til Kulturrådet.

Avsluttet før det kom i gang

Forsøket blir avsluttet nesten før det er kommet i gang. Det er i dag bare et fåtall av de sju bibliotekene eller biblioteksammenslutningene som er med i ordningen som har kommet i gang med utlån.

– Selve prøveprosjektet er jo bare halvveis. E-bøkene som kjøpes inn i år, kan foreløpig lånes ut fram til 1. juli neste år, og det gjenstår å avklare hva som skjer med de bøkene bibliotekene allerede har fått tilgang på. Det kan jo også være at vi setter i gang et nytt prøveprosjekt, sier Arne Vestbø.

– Smått og puslete

– Når prosjektet nå blir avsluttet, får vi et veldig begrenset erfaringsgrunnlag. Dette blir veldig smått og puslete, sier Anette Kure.

Hun viser også til at lånerne er utålmodige etter å komme i gang med e-bokutlån.

Til tross for at så få bibliotek har kommet i gang med utlån av e-bøker i 2012, vil ikke Arne Vestbø i Kulturrådet karakterisere prøveprosjektet som mislykket.

– Vi skal vurdere hvor mye prøveprosjektet har å bety for innkjøpsordningen, og jeg antar at prosjektet har vært med å sette e-bøker til bibliotekene på agendaen og har fått fortgang i ting. Så vi mener dette har vært vellykket, men dette skal vi gjennomgå grundig, sier Vestbø.

Også Kristen Einarsson i Forleggerforeningen håper å dra nytte av prosjektet.

– Nå skal utlånet av bøkene fra 2012 fortsette ut første halvår i 2013, og jeg håper vi får erfaringsdata derifra som vi kan lære av, sier han til NRK.no.

Kristen Einarsson

Kristen Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, synes det er udramatisk at prøveprosjektet ikke blir videreført.

Departementet ønsket ikke å gripe inn

Kulturdepartementet har tidligere ikke ønsket å gripe inn for å få til en permanent, felles ordning for utlån av e-bøker fra norske bibliotek.

– Kulturrådets prøveprosjekt for utlån av e-bøker skal etter planen avsluttes 30. juni 2013, og skal evalueres. Dette vil danne utgangspunktet for en alminnelig ordning for utlån av e-bøker fra norske bibliotek, uttalte statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet i slutten av oktober.

Kulturstrøm

  • Anonym forfatter står fram

    En tidligere ansatt i Trump-administrasjonen, som anonymt kalte president Donald Trump uberegnelig og uegnet, står fram. Forfatteren av boka «A Warning» viser seg å være Miles Taylor som var stabssjef i Department of Homeland Security.

    Kirstjen Nielsen og Miles Taylor i 2019
    Foto: Alex Brandon / AP/NTB