Hopp til innhold

Dommen er falt, dette er ikke et lysskilt

Kunstner Marit Følstad har fått Oslo tingretts medhold i at kunstverket «Anger/Dangerous» er en skulptur, og ikke et lysskilt. Hun slipper dermed å betale merverdiavgift for å ta sitt eget kunstverk gjennom tollen. Staten må betale det det kostet å ta saken til domstolen.

Dangerous/Anger i retten

SKULPTURKRANGEL: I 2013 ble Marit Følstads installasjon «Anger/Dangerous» stoppet i tollen fordi tollvesenet mente det var et lysskilt og dermed momspliktig. For to uker siden møttes partene i retten. Fra venstre styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal, kunstner Marit Følstad og advokat Mads Schjølberg.

Foto: Gaute Zakariassen / Marit Følstad / NRK

Marit Følstad, som for tiden stiller ut i New York, er strålende fornøyd med dommen, og mener den vil være viktig for langt flere enn bare henne.

– For kunstnere som har hele verden som arbeidsplass er det viktig å slippe å betale moms hver gang vi skal ta våre egne verk hjem til Norge, sier hun.

Det kan jo ikke være sånn at det er en toller som skal avgjøre hvilken pris vi til syvende og sist kan sette på kunstverket. Det er konkurransevridende og urettferdig for samtidskunstnere som bruker utradisjonelle materialer.

Marit Følstad, kunstner

Tingretten har slått fast at toll- og avgiftsdirektoratet må ha en vid definisjon på hva som er kunst, skulptur og installasjoner.

Det er to uker siden Følstad og tollmyndighetene møttes i retten.

– Ikke kunst, men lampe

For tre år siden laget Marit Følstad lysskulpturen «Anger/Dangerous», med de to ordene skrevet med neonbokstaver. Verket ble fullført på et verksted i London, men da Følstad skulle ta det hjem gjennom tollen, fikk hun problemer.

I utgangspunktet skal ikke kunstnere betale merverdiavgift når de tar egne kunstverk gjennom tollen, men i dette tilfellet mente tollerne at kunstverket var en lampe, ikke en kunstinstallasjon, og Følstad måtte betale moms.

– Summen ikke viktig

Det handler ikke om noe stort beløp, men Marit Følstad er kunstner og selvstendig næringsdrivende. – Jeg driver ikke med lamper, sier hun.

Marit Følstad

LYSKUNST: Marit Følstads palett er i neon.

Foto: Tone Staude / NRK

– Vi kan jo ikke ha det sånn at den enkelte toller må til med leksikon og utdaterte regler for å avgjøre hva som er kunst

For norske samtidskunstnere er avgjørelsen viktig. Kunstneren har derfor fått støtte av organiasjonen Norske Billedkunstnere, NBK, som partshjelp i saken.

Hittil har loven om merverdiavgift gitt tollvesenet makten til å definere kunsten som passerer tollen.

– Tollvesenets snevnre syn på hva som er en skulptur, og dermed kunst, har rammet et betydelig antall samtidskunstnere de siste årene, sier Følstads advokat, Mads Schjølberg.

I rettssaken mellom henne og staten, sa Anders Wilhelmsen hos regjeringsadvokaten, at Følstads verk ikke kunne kalles en skulptur etter gjeldende regelverk.

Dommen fra tingretten gir kunstneren og NBK medhold , og staten må betale saksomkostningene.

Helt til Høyesterett?

Wilhelmsen kommenterer dommen slik:

– Jeg kan bare konstatere at tingretten ikke er enig med staten, og at vi skal ta stilling til en eventuell anke innen fristen på en måned.

– Vi kommer til å ta saken helt til Høyesterett om nødvendig, sier Marit Følstad.

– Handler om alle samtidskunstnere

Norske Billedkunstnere, NBK, mener saken er av prinsipiell art, og omhandler alle samtidskunstnere. – Vi ser dommen som en seier, og håper vi i fremtiden kan gå i dialog med tollvesenet om å gi kunstfaglig bistand til avgjørelsene om hva som er kunst, sier fungerende styreleder i NBK, Tanja Sæter.

Organisasjonen foretar en intern undersøkelse for å avdekke omfanget av problemet blant medlemmene. Kulturdepartementet arbeider med nye regler og definisjoner for kunstverk.

Kulturstrøm

  • Disney+ forbi Netflix

    Disney-konsernets inntekter skyter i været samtidig som streamingplattformen Disney+ nå har gått forbi Netflix og trolig er verdens største.

    Disney+ fikk 14,4 millioner nye abonnenter i det siste kvartalet, mens Netflix på sin side mistet nesten 1 million abonnenter. Disney+ har nå 221 millioner abonnenter, mens Netflix har 220,7 millioner.

    Det gjør trolig Disney+ til verdens største streamingaktør.

    (©NTB)