Kulturstrøm

  • Arkitekter oppfordres til idédugnad

    Hva kan arkitektene gjøre for å komme styrket ut av unntaksvåren 2020? Og hvilken vei bør arkitekturen gå fremover? Det er spørsmålene arkitekter utfordres til å svare på. Norske arkitekters landsforbund og Arkitektnytt står bak idédugnaden. Initiativet er inspirert av den amerikanske arkitekten, byplanleggeren og teoretikeren Michael Sorkin, som nylig døde av koronaviruset.